Støttede aktiviteter (ikke-videnskabelige)

Støttede aktiviteter (ikke-videnskabelige)

Udover forskning støttede Børnecancerfonden i 2018 24 ikke-videnskabelige ansøgninger med knapt 7,5 millioner kroner. Det var igen i år bl.a. uddannelses- og mødeaktiviteter for det faglige personale, oplysningsprojekter og faglige udviklingsprojekter inden for fx sygepleje og det psykosociale område. Fælles for de støttede aktiviteter er, at de er med til at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier.

Karl med familie

3.237.000 kr. til RESPECT 2.0.
Støtte til udrulningen af rehabiliteringsprojektet RESPECT på Rigshospitalet til alle landets børnekræftafdelinger. Ud over at lade det kræftsyge barn få faste besøg af én til to raske klassekammerater under indlæggelsen, er en væsentlig indsats i projektet også at undervise det kræftsyge barns klassekammerater og lærer i børnekræft.

345.000 kr. til sikring af aktivitetskoordinator.
Sikring af aktivitetskoordinator, der sørger for sociale, pædagogiske og kulturelle aktiviteter for børn og unge med kræft under deres behandlingsforløb på Rigshospitalet.

80.400 kr. til Ramt af kræft – men stadig i skole.
Støtte til indkøb af to Beam-robotter og én Kubi Telepresence-robot til skolen OUH (Odense Universitetshospital). Teknologien giver den indlagte elev mulighed for at være med i undervisningen på egen skole fra hospitalet. Dermed oplever eleven en følelse af at blive inkluderet i det sociale og faglige liv.

150.000 kr. til Adoption af to familieværelser i Trygfondens Familiehus. Adoption af to familieværelser i TrygFondens Familiehus.
Med støtten kan familier med kræftsyge børn være sammen under børnenes indlæggelser. Med eget værelse får familierne privatliv, rolige rammer og mulighed for at søge støtte og samvær med husets andre familier.

56.000 kr. til ungearrangementer
Afholdelse af ungeaftener og en ungeweekend for de unge patienter i Region Nordjylland.

200.000 kr. til drift af værelser i Ronald McDonald Hus
Et års drift af to værelser i Ronald McDonald Hus. Børnecancerfonden er fadder til de to værelser.

467.472 kr. til ungeambassadørprojektet
Til understøttelse og videreudvikling af projektet Ungeambassadør, der skaber kontakt til unge med kræft, og afdækker den enkelte behov.

15.000 kr. til historien om verdens sejeste pige.
Støtte til udgivelse af den illustrerede børnebog ’Historien om verdens sejeste pige’, der handler om en pige, der flygter fra en ond trold/kræft. Al overskud fra bogsalget går til Børnecancerfonden.

40.000 kr. til Great Ormond Street Neuro Onkologi og Senfølger
Støtte til overlæge Christine Dahls arbejde på Great Ormond Street Hospital (GOSH), der er det største børn- og unge-onkologiske center i Europa. Samtidigt med at være et center med stor ekspertise i diagnostik og behandling, er det et center med stor forskningsaktivitet. Overlæge Christine Dahl har fokus på hjernetumorer og en del af et team, der arbejde med senfølger.

395.000 kr. til rammebevilling til rejseudgifter for børneonkologiske læger.
Rejseudgifter ved børneonkologiske lægers deltagelse i internationale protokol- og arbejdsgruppemøder.

18.000 kr. til Anæstesi i trygge rammer
Støtte til børneonkologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital, der arbejder med at gøre oplevelsen med at skulle i narkose mere tryg – blandt andet med en praksisændring, så bedøvelsen foregår på afdelingen frem for på operationsgangen, og i form af brug af musik til brug ved anæstesi.

20.000 kr. til Børnecafé Oasen på Rigshospitalet.
Støtte til Børnecafé Oasen på Rigshospitalets børnecancerafdeling og børnekirurgisk klinik. Oasen sikrer, at sygdomsramte børn og deres søskende opnår større trivsel i tiden på hospitalet, samt ruster dem til bedre at mestre sociale relationer fremadrettet. Børnene skal opleve Oasen som et trygt sted, hvor det er dem og ikke deres sygdom, der er i centrum. På Oasen får de indlagte børn et frirum til at være børn med alt fra maling, perleplader, brætspil og musik.

30.000 kr. til kursusaktiviteter for sygeplejersker.
Støtte til kursusaktiviteter for sygeplejersker på H.C. Andersen Børnehospital. Dermed bidrager sygeplejerskerne til at indsamle ny viden, udveksle ideer og udvikle sygeplejen til de børneonkologiske patienter. Sygeplejerskerne udvikler og vedligeholder desuden deres netværk såvel nationalt som i resten af verden, når de deltager i de forskellige konferencer.

15.000 kr. til sommerfest
Støtte til afholdelse af sommerfest på H.C. Andersen Børnehospital. Sommerfesten er en værdifuld tradition, hvor familierne samlet kan tage til fest på sygehuset.

494.226 kr. til deltagelse samt afholdelse af såvel nationale som internationale konferencer/årsmøder. Herunder SIOP, NOPHO, børneonkologisk symposium mm.

Cool Camp – Danmarks første aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps

Cool Camp blev en realitet i 2015, hvor Heidi Kristine Støve, læge, og Rasmus Thøger Christensen, lægestuderende, afholdt den første rehabiliteringscamp for kræftsyge unge på baggrund af en donation fra Børnecancerfonden. Målet med Cool Camp er gennem aktiviteter og samarbejde at give børnene mulighed for styrke deres selvstændighed og selvtillid samt troen på fremtiden. I sommeren 2016 blev der også oprettet en camp for søskende til kræftsyge børn, og i 2018 afholdt Cool Camp deres første familiecamp. Børnecancerfonden har de sidste fem år støttet Cool Camp med i alt 5.098.800 kroner – senest med 1.835.660 kroner i 2018.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling