Forskningsprojekt

ALiCCS – Mere viden om voksenlivet efter leukæmi i barndommen

Projektet opgør risikoen for senfølger efter behandling for leukæmiformen ALL i barndommen. Det er en del af et nordisk forskningssamarbejde om voksenlivet efter børnekræft, ALiCCS.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

4.500.000 kr.

Micas Rigshospitalet061

Formål

Akut lymfatisk leukæmi (ALL), er den hyppigste form for kræft hos børn. Omkring 250 børn bliver årligt diagnosticeret med ALL i Norden. I dag overlever mere end 90 % af patienterne. Men prisen er alvorlige senfølger hos mere end 50 % af børnene.

 

ALiCCS-studiet undersøger senfølger efter børnekræftbehandling i en undersøgelsesgruppe, der består af alle børn diagnosticeret med kræft før 20-års-alderen (55.000 børn) og en nordisk sammenligningsgruppe med 275.000 personer.

 

Projektet undersøger bl.a., om overlevere efter ALL i barndommen har en højere risiko for at blive indlagt for fysiske og psykiske sygdomme. Forskerne kortlægger også, om overleverne har et højere forbrug af receptpligtig medicin.

 

Hovedformålet med undersøgelsen er på sigt at kunne forbedre langtidsopfølgningen af patienterne, så risikoen for senfølger mindskes.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektet har bl.a. undersøgt 3.765 overlevere efter ALL i barndommen i perioden 1971-2008 i Danmark, Finland og Sverige. Forskerne har vist, at ALL-overleverne havde en højere dødelighed sammenlignet med en sammenligningsgruppe fra baggrundsbefolkningen. Blandt overleverne faldt risikoen for død i takt med, at behandlingen blev forbedret over årene.

 

Studiet har også vist, at den relative risiko for psykiatrisk sygdom er højere hos ALL-overlevere sammenlignet med både søskende og baggrundsbefolkningen. Risikoen er især høj hos den subgruppe af overlevere, som har modtaget stamcelletransplantation og/eller har haft tilbagefald. 

Støtteår

  • Støttet med 1.830.000 kr. i 2014
  • Støttet med 1.307.500 kr. i 2015
  • Støttet med 360.000 kr. i 2019
  • Støttet med 500.000 kr. i 2020
  • Støttet med 500.000 kr. i 2021

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter