Hvad sker der i Børnecancerfonden?

Nye initiativer. Nye forskningsprojekter. Nye behandlingsformer. Nye donationer. Nye uddelinger. Der sker hele tiden noget nyt i Børnecancerfonden. Og det er det, som vi skriver om her.

Seneste nyheder

Nyheder

|

Børnekræftforsker hædres med 250.000 kr. for sit arbejde med hjernetumorer hos børn

Rene Mathiasen

Overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalet modtager Henrik Hertz’ Forskningslegat på 250.000 kr. fra Børnecancerfonden for hans dedikation til forskning og behandling af børn med hjernetumorer.

 

Axelborgsalen i København dannede tirsdag aften rammen om Børnecancerfondens Forskningsdag 2023, hvor 130 forskere, læger, sygeplejersker og andre fra landets fire børnekræftafdelinger samt sponsorer og samarbejdspartnere var samlet for at sætte fokus på fondens arbejde med børnekræft.

 

Her var der faglige oplæg om børnekræft, forskerbattle med unge forskere og uddeling af priser.

 

Aftenens helt store pris, Henrik Hertz’ Forskningslegatet, blev uddelt til overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalet. Han blev hædret for sit mangeårige og dedikerede arbejde med forskning og behandling af børn med hjernetumorer.

 

”Gennem strategiske bevillinger fra Børnecancerfonden har René Mathiasen siden 2017 muliggjort flere videnskabelige projekter, og styrket samarbejdet både nationalt og internationalt. Samtidig han har bidraget til øget viden om forebyggelse inden for børnekræftområdet,”  udtaler Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen.

 

Med støtte fra blandt andre Børnecancerfonden har René Mathiassen bl.a. bidraget til at etablere en national biobank, der siden 2020 har samlet væv fra hjernetumorer, spinalvæske, blod og hud. Dette har åbnet op for flere studier af hjernetumorer uden neurokirurgisk intervention.

 

”Det er helt fantastisk. Det er en kæmpe ære for mig at få den her anerkendelse sammen med den gruppe, jeg samarbejder med, og at vi er med til at sætte fokus på børn med hjernetumorer,”  udtaler René Mathiasen.

 

Med Henrik Hertz Forskningslegatet på 250.000 kr. vil René Mathiasen bruge pengene der, hvor de fortsat kan styrke det internationale samarbejde.

 

Der blev også uddelt hele to priser til ildsjæle, der arbejder for at gøre en stor forskel for børn med kræft. En fra det faglige miljø, sygeplejespecialist Gitte Petersen fra Rigshospitalet. Og der har indsamlet midler og skabt opmærksomhed til fordel for Børnecancerfonden, Jakob Bay fra FundRacers.

 

 

Om Henrik Hertz’ Forskningslegat

 

Henrik Hertz’ forskningslegatet med 250.000 kr. uddeles hvert andet år af Børnecancerfonden. Legatet skal anvendes til forskning eller studie/forskningsophold med fokus på børnekræft.

 

Legatet uddeles til en forsker(-gruppe) eller en person, der har gjort en ekstraordinær og dokumenteret indsats for børn med kræft i Danmark. Legatet skal anvendes til forskning eller studie/forskningsophold med fokus på børnekræft.

 

Henrik Hertz’ Forskningslegat er opkaldt efter nu pensionerede overlæge Henrik Hertz, som stiftede fonden i 1995.

Nyheder

|

Kræftsyge børn og unge har succes med at gå i skole ved hjælp af robotteknologi

Mette Weibel 1

Børn og unge i kræftbehandling kan bevare den sociale og faglige kontakt til deres skoleklasse ved at gå i skole hjemmefra ved hjælp af robotteknologi. Det viser et forskningsprojekt med støtte fra Børnecancerfonden.

 

Når børn og unge rammes af kræft, går det ofte ud over deres skolegang og fællesskabet med deres klassekammerater. Deres faglige udvikling kan gå i stå, og de kan føle sig ensomme.

 

Derfor satte et hold forskere på Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge med støtte fra blandt andre Børnecancerfonden sig for at undersøge, om såkaldte ’telepresence-robotter’ kan hjælpe kræftsyge børn med deres tilhørsforhold til klassen og mindske den ensomhed, som mange børn med kræft oplever.

 

”Resultaterne fra projektet er gode. De viser, at telepresence-robotter kan hjælpe til at bygge bro mellem det syge barn og klassen. Det giver barnet mulighed for at vedligeholde sin plads i klassen til trods for fysisk afstand,”  fortæller Mette Weibel, ph.d.-studerende fra projektet på Rigshospitalet.

 

Telepresence-robot

 

Selve robotteknologien går ud på, at der er placeret en robot i klasselokalet. Det kræftramte barn logger ind på en app på sin tablet, og det aktiverer robotten i klassen. På den måde kan barnet visuelt følge med i livet i skolen, selvom de er fysisk fraværende.  De kan følge med i undervisningen i klasselokalet, og klassekammeraterne kan f.eks. tage den syge klassekammerat med ud i et frikvarter eller over i kiosken med vennerne ved hjælp af robotten.

 

 

En plads i fællesskabet

 

50 børn mellem 6-18 år fra forskellige skoler i landet har deltaget i forskningsprojektet "Tilbage i skolen med robotteknologi" fra januar 2020 til maj i år. De har ”gået i skole” med robotten mellem 2 og 23 måneder afhængigt af deres forløb.

 

En af dem er 13-årige Viktor Lund-Vogensen, der skulle have en stamcelletransplantation. Da han blev syg, gik det hele meget stærkt. Viktor nåede ikke selv at tale med sine klassekammerater om sin sygdom, før han kom i isolation på Rigshospitalet. Familien blev introduceret for robotprojektet, som både Viktor og skolen sagde ja til at deltage i.

 

Viktor med telepresence-robot

 

”Jeg synes, det var meget federe end at sidde med en lærer inde på Rigshospitalet en time dagligt. Det var meget dejligt at kunne snakke med andre og være med i undervisningen. Vi var også sammen i frikvartererne, bare på robotten. Vi spillede blandt andet spil eller så en film eller fodboldkamp,”  fortæller Viktor Lund-Vogensen.

 

Han brugte robotten i et år både under hjemmeisolation og under indlæggelser. Og han havde godt af at kunne følge med i skolen under sin sygdom, lyder det fra hans mor:

 

”Inden vi blev inviteret med i projektet, var vi bekymrede for, hvordan vi kunne klare Viktors undervisning og om skolen kunne give onlineundervisning. Men når robotten var i klassen, så styrede Viktor det selv. Lærerne har rigeligt at se til. Så det var superrart, at han bare kunne styre det selv,”  siger Mette Byskov Lund-Vogensen.

 

Viktor vendte efter et år tilbage til skolen og går i dag i 7.klasse. Han er færdigbehandlet og har blandt andet hjulpet forskningsprojektet med at sætte ord på sine egne erfaringer, så han kan være med til at hjælpe andre børn med kræft. 

 

”Robotprojektet betød, at jeg ikke blev lige så ensom inde på Rigshospitalet. Det hjalp mig meget. Jeg skulle ikke have ekstra undervisning, da jeg kom tilbage i klassen, og det er jeg glad for. Jeg var lidt fagligt og socialt bagud. Men jeg kom meget godt efter det. Det her ville hjælpe mange flere børn, for man har det lidt svært, når man er indlagt på hospitalet,”  siger Viktor Lund-Vogensen.

 

Viktor og robotten

 

Robotter med stort potentiale

 

De lærere, der har deltaget i forskningsprojektet, beskriver generelt, at robotten har et stort læringspotentiale. Barnet får en unik mulighed for at forblive på samme faglige niveau som resten af klassen – og robotten kræver ikke særlig meget lærerinvolvering og omstrukturering af undervisning, når den først har været i klassen i noget tid.

 

”Jo længere tid og jo mere regelmæssigt, barnet har brugt robotten i behandlingsperioden, jo større er læringspotentialet. Lærerne understreger dog også, at det enkelte barns potentiale for læring gennem telepresence-robotten er afhængig af barnets faglige niveau og engagement, historik i klassen samt komplikationer til barnets sygdom og behandling,”  uddyber Mette Weibel.

 

Næste skridt er at få større indsigt i, hvordan telepresence-robotter kan indgå i hybrid undervisning, og hvordan der bedst evalueres på læring igennem robotter.

 

”Vi ser et stort potentiale i robotterne, da de kan fastholde barnets deltagelse i egen skoleklasse, selvom de er indlagt eller isoleret i hjemmet. Det kan potentielt mindske risikoen for at børnene oplever sociale og faglige senfølger,”  siger Mette Weibel.

 

Børnecancerfonden har støttet projektet med 1,85 millioner kroner siden 2020.

 

 

Fakta

 

  • Forskningsprojektet er drevet af Mette Weibel, Ph.d.-studerende med Hanne Bækgaard Larsen, Lektor, postdoc og hovedvejleder. Begge fra Rigshospitalet.

  • Projektet har også modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelse, Dagmar Marshalls Fond, Lundbeck Fonden, Toyota Fonden, Danmark, Einer Willumsens Mindelegat, The Department of Clinical Medicine 2021 Research Fund – University of Copenhagen og ICOPE.

viser af 30 nyheder