Forskningsprojekt

Styrkelse af forskningsmiljøet i Danmark

Overlæge og lektor Birgitte Klug Albertsen er international ekspert inden for behandling med kemoterapi-enzymet asparaginase hos børn med leukæmiformen ALL. Hun er blevet frikøbt til forskning mhp. at styrke forskningsmiljøet og sikre, at Danmark fortsat er med i front internationalt. 

Forskningsprojekt
2020
2021
Afsluttet
Projektansvarlig:

Overlæge og klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

1.158.000 kr.

DNA Forskning

Status

På baggrund af Birgitte Klug Albertsens solide forskningsresultater fik hun i 2022 bevilget et 5-årigt halvtids-professorat i børnekræft ved Aarhus Universitet. Professoratet er finansieret af Børnecancerfonden.

 

Et af hovedområderne i de kommende 5 år vil være at undersøge, hvorfor nogle børn med kræft bliver hårdere ramt af bivirkninger end andre. Det skal gøre det muligt at skræddersy behandlingen til det individuelle barn og forebygge svære bivirkninger. 

Støtteår

  • Støttet med 558.000 kr. i 2020
  • Støttet med 600.000 kr. i 2021

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter