Forskningsprojekt

Etablering og drift af nyt sygeplejeforum inden for børnekræft (DAPHOS)

Kvalitetssikring af et nyt nationalt forum for sygeplejersker (DAPHOS).

Forskningsprojekt
2022
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Formand for DAPHOS, uddannelses- og udviklingssygeplejerske Stinne Just Bauditz, Aalborg Universitetshospital

Støttet med:

132.600 kr.

Micas Rigshospitalet095

Formål

Børnecancerfonden har givet midler til at etablere og drive et nyt nationalt forum for sygeplejersker (DAPHOS), der arbejder inden for børnekræftområdet. Målet er at styrke samarbejdet mellem sygeplejerskerne på de fire børnekræftafdelinger, så alle børn og unge med kræft i Danmark får tilbudt den bedste sygepleje.

Status

DAPHOS er etableret og i drift. I 2024 vil der bl.a. være fokus på at etablere arbejdsgrupper, der skal kvalitetssikre den højt specialiserede sygepleje inden for børnekræftområdet.

Støttet med

2022: 36.200 kr.

2023: 96.400 kr.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter