Forskningsprojekt

Etablering og drift af nyt sygeplejeforum inden for børnekræft (DAPHOS)

Der er givet midler til at etablere et nyt nationalt forum for sygeplejersker (DAPHOS), der arbejder inden for børnekræftområdet.

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Formand for DAPHOS, uddannelses- og udviklingssygeplejerske Stinne Just Bauditz, Aalborg Universitetshospital

Støttet med:

36.200 kr.

Micas Rigshospitalet095

Formål

Målet er at styrke samarbejdet mellem sygeplejerskerne på de fire børnekræftafdelinger, så alle børn og unge med kræft i Danmark får tilbudt den bedste sygepleje.

Status: projekt er i gang