Forskningsprojekt

Hjemmebehandling med kemoterapi til børn og unge med kræft

Projektet vil udvikle og evaluere et hjemmebehandlingstilbud til børn og unge med kræft, så familierne kan opretholde en så normal hverdag som muligt. 

 

Forskningsprojekt
2020
2022
Igangværende
2019
Projektansvarlig:

Lektor, seniorforsker, klinisk sygeplejespecialist Helena Hansson, Rigshospitalet

Støttet med:

1.080.000 kr.

BC Riget 20

Formål

Børn og unge i med kræft gennemgår intensive behandlingsforløb med mange indlæggelser og ambulante kontroller. Studier viser, at de hyppige hospitalsbesøg giver opbrudte og stressede hverdagsliv for børnene og deres familier, som stræber efter at opretholde normalitet og sammenhæng. 

 

Formålet med projektet er at udvikle, teste og evaluere et hjemmebehandlingstilbud med kemoterapi til børn og unge med kræft. Målet er at nedsætte den tid, familien bruger på hospitalet. Det skal mindske stress og splittelse i hverdagslivet med kræftbehandling.  

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

I samarbejde med familierne og det sundhedsfaglige personale har forskerne udviklet et uddannelses- og træningsforløb, hvor forældre lærer at administrere kemoterapi til deres barn derhjemme. Når både forældre og læger føler sig trygge ved det, kan forældrene overtage håndteringen af kemoterapien derhjemme. Forskerne er nu i fuld gang med at teste forløbet. 12 børn har indtil nu deltaget i projektet, og 85 doser kemoterapi er administreret hjemme af en forælder uden komplikationer. Forældre og børn rapporterer om stor tilfredshed. 

Læs mere om kemoterapi her.

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2019
  • Støttet med 400.000 kr. i 2020
  • Støttet med 130.000 kr. i 2022

 

 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter