Forskningsprojekt

Hjemmebehandling med kemoterapi til børn og unge med kræft

Formålet med projektet er at udvikle, teste og evaluere et hjemmebehandlingstilbud med kemoterapi til børn og unge med kræft. Målet er at nedsætte den tid, familien bruger på hospitalet. Det skal mindske stress og splittelse i hverdagslivet med kræftbehandling.

Forskningsprojekt
2020
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Lektor, seniorforsker, klinisk sygeplejespecialist Helena Hansson, Rigshospitalet

Støttet med:

1.080.000 kr.

BC Riget 20

Status: projektet er i gang

Delresultater

I samarbejde med familierne og det sundhedsfaglige personale har forskerne udviklet et uddannelses- og træningsforløb, hvor forældre lærer at administrere kemoterapi til deres barn derhjemme. Når både forældre og læger føler sig trygge ved det, kan forældrene overtage håndteringen af kemoterapien derhjemme. Forskerne er nu i fuld gang med at teste forløbet. 12 børn har indtil nu deltaget i projektet, og 85 doser kemoterapi er administreret hjemme af en forælder uden komplikationer. Forældre og børn rapporterer om stor tilfredshed. 

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2019
  • Støttet med 400.000 kr. i 2020
  • Støttet med 130.000 kr. i 2022