Forskningsprojekt

Undersøgelse af livskvalitet og trivsel hos børnekræftoverlevere

Studiet undersøger livskvaliteten hos overlevere efter børnekræft gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Jeanette Falck Winther, Kræftens Bekæmpelse

Støttet med:

1.550.000 kr.

20180410 Ida Bornecancerfonden 249

Formål

Langt størstedelen af de studier, som har undersøgt livskvalitet blandt overlevere efter børnekræft, er baseret på data fra USA og Canada. På grund af forskelle i kultur og i uddannelses- og sundhedssystemet, kan disse resultater ikke direkte overføres til Danmark. De få studier, der er lavet i Skandinavien, er desuden baseret på meget små grupper af overlevere.

 

Med projektet bliver der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt alle tidligere børnekræftpatienter i Danmark. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen vil forskerne udføre i alt fire studier, der undersøger: 

 

  1. Livskvaliteten hos overlevere efter børnekræft og undergrupper af overlevere med nedsat livskvalitet.

  2. Betydningen af kroniske sygdomme for deltagernes livskvalitet.

  3. Indvirkningen af socioøkonomiske forhold, herunder uddannelse, arbejde og indkomst.

  4. Indflydelsen af angst og depression. Overleverne vil også blive spurgt, om forskerne må kontakte deres søskende med henblik på at sende tilsvarende spørgeskemaer. 


    Formålet er at kunne iværksætte konkrete tiltag, der skaber en bedre hverdag og livskvalitet for børnekræftoverlevere.

Status

Projektet er i gang

Delresultater

Studiets delresultater viser, at overlevere efter børnekræft rapporterer en lavere grad af livskvalitet end sammenligningsgruppen. Især kvinder, overlevere efter hjernekræft samt overlevere, som har fået en stamcelletransplantation i forbindelse med deres kræftbehandling, rapporterer en ringere livskvalitet.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Knæk Cancer.

Støtteår

  • Støttet med 550.000. kr. i 2020
  • Støttet med 1 mio. kr. i 2019

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter