Oplysning

Børn og unge med kræft skal have lige adgang til fertilitetsbevarende tilbud

Projektet undersøger nedsat fertilitet efter kræft, og hvor mange der modtager fertilitetsbevarende tilbud. 

Oplysning
2022
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Afdelingslæge, Sascha Wilk Michelsen

Støttet med:

700.000 kr.

Micas Rigshospitalet034

Formål

Nedsat fertilitet er en hyppig senfølge til behandling med kemoterapi. 

 

Projektet undersøger, hvor stor en andel af børn og unge med kræft der modtager fertilitetsbevarende tilbud iht. internationale retningslinjer. Projektet ser også på, om der er barrierer i det danske sundhedsvæsen ift. adgang til disse tilbud. 

 

På den baggrund vil projektet udvikle informationsmateriale om de tilbud, der eksisterer. Det skal sikre lige adgang til fertilitetsbevarende behandling for alle børn og unge med kræft. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Støttet med

2022: 500.000 kr.

2023: 200.000 kr.