Forskningsprojekt

Forskningsenhed får støtte til fortsat etablering og udvikling

Økonomisk støtte til fortsat etablering og udvikling af Forskningsenheden, Aarhus Universitetshospital. Forskningsenhedens primære opgave er at iværksætte og gennemføre kliniske forsøgsprotokoller, herunder forskningsprojekter. 

Forskningsprojekt
2021
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Oversygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

275.000 kr.

Micas Rigshospitalet093

Formål

Forskningsenheden blev etableret i juni 2021 med støtte fra Børnecancerfonden. Etableringen er et resultatet af den omfattende forskningsaktivitet på Center for Børn og Unge med kræft, Aarhus Universitetshospital (AUH).  

 

Grundprincippet for arbejdet i Forskningsenheden er at generere ny viden og bidrage til udvikling af nye og forbedrede behandlinger til gavn for børn og unge med kræft. Enheden understøtter både projekter, der udspringer af internationale behandlingsprotokoller, og forskningsprojekter, der er igangsat i Danmark.  

 

Forskningsenheden bidrager til at tiltrække og fastholde et attraktivt forskningsmiljø ved Aarhus Universitetshospital. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret. 

Støtteår

Støttet med 200.000. kr. i 2021
Støttet med 75.000 kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter