Forskningsprojekt

Familie-baseret psykosocial intervention til børn og unge med kræft og deres familier

Psykosocial støtte er afgørende for familier til et barn med kræft. 

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Professor, Pia Dreyer, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

466.000 kr.

Edithogingrid DSC4612RET

Formål

Projektet har til formål at udvikle og afprøve en familie-baseret intervention (FAM-EDU-CARE) til børn og unge med kræft og deres familier. I projektet inddrages familiernes perspektiver og erfaringer med henblik på at udvikle en meningsfyldt og praksisnær intervention, som møder familiernes psykosociale videns- og støttebehov. 

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.