Forskningsprojekt

Familie-baseret psykosocial intervention til børn og unge med kræft og deres familier

Projektet udvikler og afprøver en familie-baseret intervention (FAM-EDU-CARE) til børn og unge med kræft og deres familier.

Forskningsprojekt
2023
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor, Pia Dreyer, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

893.000 kr.

Edithogingrid DSC4612RET

Formål

Når et barn får kræft, har det store konsekvenser for hele familien. Psykosocial støtte og viden er afgørende for, at familien kan tilpasse sig en kritisk og ofte langvarig periode i deres liv. Der er på nuværende tidspunkt ingen struktureret oplæring eller uddannelse i psykosociale aspekter, hverken til sundhedspersonalet eller familierne. 

Projektet vil udvikle en praksisnær intervention på baggrund af perspektiver og erfaringer fra familier med et barn, der har kræft. Målet er at styrke det sygeplejefaglige personale i at identificere, italesætte og imødekomme familiernes psykosociale støttebehov gennem et kræftbehandlingsforløb.

Status

Projektet er veletableret, og de to første studier ud af fire er i gang. De foreløbige resultater viser bl.a., at nogle børn og unge med kræft oplever mangel på involvering i deres behandling. Børnene oplever, at de ikke bliver hørt og informeret tilstrækkeligt. Disse indledende fund vil nu bliver yderligere undersøgt, og der forventes at blive publiceret en artikel med de endelige resultater i løbet af 2024.

Støttet med

  • 2022: 466.000 kr.
  • 2023: 427.000 kr.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter