Forskningsprojekt

Kostens betydning for bivirkninger efter leukæmibehandling

Overlevelsen hos børn med leukæmi er steget mærkbart over de seneste årtier. Men prisen har været alvorlige bivirkninger. Både i selve behandlingsforløbet og i form af senfølger hos hovedparten af patienterne.

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Gottlob Muller, Rigshospitalet

Støttet med:

564.000 kr.

Micas Rigshospitalet069

Formål

Formålet med projektet er at afdække sammenhænge mellem børnenes kostindtag, energibehov og generelle ernæringstilstande og udviklingen af bivirkninger efter hhv. kemoterapi, strålebehandling og stamcelletransplantation. Projektet er opdelt i 3 delstudier. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

  • Delstudie 1: Delresultaterne for 12 patienter er opgjort. De viser, at de standarder, der i dag bliver brugt til at beregne børnenes energibehov, overestimerer deres behov for ernæring de første uger af et transplantationsforløb. På trods af dette får et flertal af børnene ikke dækket deres energibehov ud fra de nuværende ernæringsformler.  
  • Delstudie 2: Der er inkluderet 43 patienter. Data er endnu ikke opgjort.
  • Delstudie 3: Data for 85 senfølge-patienter er opgjort. Delresultaterne viser, at kombinationen af helkropsbestråling og et almindeligt fedtindtag øger risikoen for stofskifteforstyrrelser hos børnene. Resultaterne peger også på, at denne risiko kan normaliseres gennem målrettede kostændringer. 
Navigationspil

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter