Forskningsprojekt

Kostens betydning for bivirkninger efter leukæmibehandling

Hvilken betydning har kosten for bivirkninger efter børns leukæmibehandling? Det undersøger dette projekt.

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Gottlob Muller, Rigshospitalet

Støttet med:

1.664.000 kr.

Micas Rigshospitalet069

Formål

Overlevelsen hos børn med leukæmi er steget markant i løbet af de seneste årtier. Men prisen har været alvorlige bivirkninger, både under behandlingsforløbet og i form af senfølger hos flertallet af patienterne.

 

Formålet med projektet er at afdække sammenhænge mellem børnenes kostindtag, energibehov og generelle ernæringstilstande samt udviklingen af bivirkninger efter hhv. kemoterapi, strålebehandling og stamcelletransplantation. 

 

Projektet er opdelt i tre delstudier.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

  • Delstudie 1: Delresultaterne for 12 patienter er opgjort. De viser, at de standarder, der i dag bliver brugt til at beregne børnenes energibehov, overestimerer deres behov for ernæring de første uger af et transplantationsforløb. På trods af dette får flertallet af børnene ikke dækket deres energibehov ud fra de nuværende ernæringsformler. Resultaterne forventes at blive publicerede i 2024.
  • Delstudie 2: Der er inkluderet 43 patienter. Data er endnu ikke opgjort.
  • Delstudie 3: Data for 85 senfølgepatienter er opgjort. Delresultaterne viser, at kombinationen af helkropsbestråling og et almindeligt fedtindtag øger risikoen for stofskifteforstyrrelser hos børnene. Resultaterne peger også på, at denne risiko kan normaliseres gennem målrettede kostændringer. Resultaterne forventes at blive publicerede i 2024.

Støtteår

  • Støttet med 564.000 kr. i 2020
  • Støttet med 1.100.000 kr. i 2019

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter