Forskningsprojekt

Bedre forebyggelse af tilbagefald hos børn med leukæmi og lymfekræft

Hos børn med leukæmi (ALL) og aggressiv lymfekræft (non-Hodgkin lymfom) har sygdommen tendens til at sprede sig til hjerne og rygmarv. Derfor modtager alle børn med disse sygdomme forebyggende kemoterapi. 

Forskningsprojekt
2020
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Ph.d., postdoc Maria Thastrup, Rigshospitalet

Støttet med:

2.350.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Trods den forebyggende behandling får en del af børnene fortsat tilbagefald. Studiet vil forbedre metoderne til at identificere de børn, der er i hhv. størst/mindst risiko for tilbagefald i hjernen. Det skal gøre det muligt at intensivere eller minimere den forebyggende behandling afhængig af børnenes risikoprofil.

Status: projekt er i gang

Delresultater

Forskerne har påvist, at man ved brug af metoden flowcytometri kan spore kræftceller i rygmarvsvæsken hos 11 % af patienterne med lymfekræft. Forskerne kunne kun påvise spredning hos under halvdelen af disse børn ved brug af konventionelle diagnostiske metoder. Det tyder på, at flowcytometri er en mere følsom metode til at påvise, at sygdommen har spredt sig til hjerne og rygmarv.

 

For børn med leukæmi (ALL) har forskerne fundet flere interessante gener, som potentielt kan være involveret i, at leukæmicellerne har spredt sig til hjerne og rygmarv.  

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2020
  • Støttet med 1,8 mio. kr. i 2021