Forskningsprojekt

Bedre forebyggelse af tilbagefald hos børn med leukæmi og lymfekræft

Projektet vil nedbringe antallet af børn med leukæmi og lymfeknudekræft, der får tilbagefald i hjernen, ved at udvikle en mere følsom metode til at måle kræftceller i hjerne og rygmarv.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Ph.d., postdoc Maria Thastrup, Rigshospitalet

Støttet med:

2.350.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Hos børn med leukæmi (ALL) og aggressiv lymfekræft (non-Hodgkin lymfom) har sygdommen tendens til at sprede sig til hjerne og rygmarv. Derfor modtager alle børn med disse sygdomme forebyggende kemoterapi. Trods den forebyggende behandling får en del af børnene fortsat tilbagefald.

 

Studiet vil forbedre metoderne til at identificere de børn med leukæmi og lymfekræft, der er i hhv. størst og mindst risiko for tilbagefald i hjernen. Det skal gøre det muligt at intensivere eller minimere den forebyggende behandling afhængig af børnenes risikoprofil, så færre børn får tilbagefald, og bivirkningerne minimeres.

 

En bedre forståelse af de biologiske mekanismer, der medfører spredning af kræft til hjernen, vil derudover kunne bidrage til udvikling af ny medicin rettet mod kræftceller i hjerne og rygmarv.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Forskerne har påvist, at man ved brug af metoden flowcytometri kan spore kræftceller i rygmarvsvæsken hos 11 % af patienterne med lymfekræft. Forskerne kunne kun påvise spredning hos under halvdelen af disse børn ved brug af konventionelle diagnostiske metoder. Det tyder på, at flowcytometri er en mere følsom metode til at påvise, at sygdommen har spredt sig til hjerne og rygmarv.

 

For børn med leukæmi (ALL) har forskerne fundet flere interessante gener, som potentielt kan være involveret i, at leukæmicellerne har spredt sig til hjerne og rygmarv.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2020
  • Støttet med 1,8 mio. kr. i 2021

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter