Forskningsprojekt

Forekomst og behandling af sacrococcygeale teratomer (SCT) hos børn og unge

Studiet afdækker forekomsten af sacrococcygeale teratomer (SCT) hos børn i Danmark. 

Forskningsprojekt
Kimcelletumorer
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Mathias Rathe, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Støttet med:

85.000 kr.

BC Riget 20

Formål

Sacrococcygeale teratomer (SCT) er en sjælden form for tumorer, som ses hos spæd- og småbørn.  

 

Projektet undersøger forekomsten af disse tumorer hos 62 børn, der er diagnosticeret med SCT i Danmark mellem 1995 og 2021. Forskerne belyser også de kort- og langsigtede behandlingsresultater for børn med SCT. Målet er at bidrage til at forbedre behandlingen og opfølgningen – og dermed øge livskvaliteten hos børnene.  

 

Studiet vil være med til at skabe mere opmærksomhed på en sjælden sygdom, der er dårligt belyst. Og det vil øge fokus på de helbredte børn, hvoraf mange oplever livslange senfølger. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektets foreløbige resultater peger på, at sacrococcygeale teratomer (SCT) ses hos 1 ud af 27.513 levendefødte børn. Langt de fleste (97 %) bliver helbredt, men 1 ud af 4 børn i projektet udviklede følgesygdomme omkring urinveje, kønsorganer og/eller endetarmen.  

 

Blandt de 62 inkluderede børn med SCT i projektet er der registreret 10 tilfælde af tilbagefald, svarende til 16 %.  

 

Studiets endelige resultater forventes at blive publiceret i 2024. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter