Forskningsprojekt

Forekomst og behandling af sacrococcygeale teratomer (SCT) hos børn og unge

Studiet vil afdække forekomsten af sacrococcygeale teratomer (SCT) hos børn i Danmark. Det er en sjælden form for tumorer, som ses hos spæd- og småbørn. Projektet vil også belyse kort- og langsigtede behandlingsresultater for børn med SCT. Det skal øge livskvaliteten hos de helbredte børn, hvoraf mange oplever livslange senfølger. 

Forskningsprojekt
Kimcelletumorer
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Mathias Rathe, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Støttet med:

85.000 kr.

BC Riget 20

Status: projektet er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter