Forskningsprojekt

Afprøvning af ny medicin til børn med Ewings sarkom

Bevillingen dækker dansk deltagelse i et internationalt forsøg for børn med knogletumoren Ewings sarkom og spredning af sygdommen til andre steder end lunge/lungehinde. 

Forskningsprojekt
2022
Starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge, Karsten Nysom, Rigshospitalet

Støttet med:

316.000 kr.

Micas Rigshospitalet082

Formål

Enheden ”Ny medicin til børn med kræft” er den første nordiske afdeling for såkaldte fase 1- og fase 2-forsøg til børn med kræft. Afdelingen tilbyder børn, der får tilbagefald, eller som ikke har gavn af standardbehandlingen, at deltage i forsøg med ny kræftmedicin. I fase 1 er der især fokus på at undersøge den optimale dosis og bivirkninger. Fase 2 har fokus på at finde tegn på, om medicinen virker samt måle og dokumentere effekten. 

 

I det seneste internationale behandlingsforsøg for knogletumoren Ewings sarkom, som danske patienter indgik i, var kun hver 3. patient, som havde spredning af sygdommen (metastaser) uden for lunge eller lungehinde, i live uden tilbagefald 5 år efter diagnosen.  

 

Derfor er der givet midler til dansk deltagelse i det næste behandlingsforsøg for børn i denne sygdomsgruppe. Forsøget vil teste en endnu mere intensiv behandling. Her føjes det målrettede lægemiddel regorafenib til den nuværende behandling. 

 

Projektet vil i et såkaldt fase 1-forsøg undersøge, hvilken dosis af lægemidlet det er muligt at give børnene som supplement til den nuværende standardbehandling med intensiv kombinationskemoterapi. 

Status

Projektet starter, så snart forudsætningerne er på plads. Vi følger årligt op på alle projekter – også dem, der afventer igangsættelse. Projekter, der har modtaget en bevilling fra Børnecancerfonden, skal som udgangspunkt igangsættes inden for 3 år. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter