Forskningsprojekt

Afprøvning af ny medicin til børn med Ewings sarkom

Enheden ”Ny medicin til børn med kræft” er den første nordiske afdeling for såkaldte fase 1- og fase 2-forsøg til børn med kræft.

Forskningsprojekt
2022
starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge, Karsten Nysom, Rigshospitalet

Støttet med:

316.000 kr.

Micas Rigshospitalet082

Formål

Afdelingen tilbyder børn, der får tilbagefald, eller som ikke har gavn af standardbehandlingen, at deltage i forsøg med ny kræftmedicin. I fase 1 er der især fokus på at undersøge den optimale dosis og bivirkninger. Fase 2 har fokus på at finde tegn på, om medicinen virker samt måle og dokumentere effekten.

 

Bevillingen dækker dansk deltagelse i et såkaldt fase 1-forsøg for børn med Ewings sarkom og metastaser andre steder end lunge/lungehinde. Blot 1 af 3 af disse børn er i live uden sygdom 5 år efter diagnosen. Projektet vil undersøge, hvilken dosis af det målrettede lægemiddel regorafenib det er muligt at give børnene som supplement til den nuværende standardbehandling med intensiv kombinationskemoterapi. 

Status: projekt starter snart