Oplysning

Forældre til børn med kræft får adgang til nyt digitalt informationsmateriale

Forældre til børn med kræft skal have adgang til vejledning og information om deres barns sygdom og behandling, formidlet på en lettere tilgængelig måde end i dag. 

Oplysning
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Oversygeplejerske Katrine Jervad, Rigshospitalet

Støttet med:

808.000 kr.

Micas Rigshospitalet014

Formål

Forældre til børn og unge med kræft efterspørger opdateret viden om deres børns behandling og plejeprocedurer.  

 

Med projektet er der givet midler til at udvikle animationsfilm og oplæst materiale, som kan uploades på Børnecancerfondens informations-app – som supplement til den nuværende information, som skal revideres og forenkles. Det skal give familierne adgang til opdateret, lettilgængelig vejledning. Projektet inkluderer en forundersøgelse af, hvilket indhold forældrene efterspørger.

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.