Forskningsprojekt

Det etiske dilemma – behandling og at blive behandlet: Barnets perspektiv på sundhedsvæsenet

Formålet med det antropologiske studie er at udvikle kommunikationsværktøjer, der skal forbedre dialogen med indlagte børn med kræft. Studiet er delt op i observationer på børnekræftafdelingen samt fokusgruppeinterviews og -workshops mellem læger og indlagte børn.
Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Cand. comm. Nonni Camilla Steinrud, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

Micas Rigshospitalet032

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.