Forskningsprojekt

Det etiske dilemma – behandling og at blive behandlet: Barnets perspektiv på sundhedsvæsenet

Dette antropologiske studie har til formål at udvikle kommunikationsværktøjer, der skal forbedre dialogen med indlagte børn med kræft. 

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Cand. comm. Nonni Camilla Steinrud, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

Micas Rigshospitalet032

Formål

Projektets hypotese er, at der er uoverensstemmelse mellem sundhedssystemet kulturelle mønstre for kommunikation og den lovgivning, der tilgodeser børns behov for adgang til muligheder, beskyttelse og medbestemmelse i deres eget liv (en del af FN's Børnekonvention fra 1989, som Danmark tiltrådte i 1991). 

 

På den baggrund vil projektet give indsigt i sundhedsvæsenets kommunikation med børn i behandling for kræft. Målet er at belyse det etiske dilemma mellem lovgivningen på den ene side og den faktiske kommunikationskultur på den anden side.   

 

Studiet er delt op i observationer på børnekræftafdelingen samt fokusgruppeinterviews og -workshops mellem læger og indlagte børn. Disse workshops forventes at udmønte sig i tre kommunikationsværktøjer – en Sprogguide, Forståelsesguide og Dialogguide, der skal forbedre dialogen med syge børn. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.  

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter