Forskningsprojekt

Årets forskerbattle 2023

Merete Dam, der er læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital, blev vinderen af den ”forsker-battle", som for første gang blev afholdt i forbindelse med Børnecancerfondens Forskningsdag 2023.  

Forskningsprojekt
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Læge, ph.d.-studerende Merete Dam, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

10.000 kr.

Image00009

Formål

I november 2023 løb Børnecancerfondens forskningsdag af stablen. I alt var 130 forskere, læger, sygeplejersker og andre fra landets fire børnekræftafdelinger samlet for at sætte fokus på fondens arbejde med børnekræft. Også sponsorer og samarbejdspartnere var inviteret. 

 

Forskningsdagen afholdes hvert andet år. Som et nyt indslag i 2023 blev der afholdt en forsker-battle. Her havde fire unge forskere hver tre minutter til at præsentere deres forskning. Efterfølgende kårede et panel bestående af udvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Børnecancerfonden den forsker, der på mest forståelig og overbevisende vis var lykkedes med at præsentere sin forskning.  

 

Vinderen blev læge og ph.d.-studerende Merete Dam, der fortalte om sin forskning i allergiske reaktioner til behandlingen for børn med leukæmiformen ALL. 

Status

Projektet starter, så snart forudsætningerne er på plads. Vi følger årligt op på alle projekter – også dem, der afventer igangsættelse. Projekter, der har modtaget en bevilling fra Børnecancerfonden, skal som udgangspunkt igangsættes inden for 3 år.