Forskningsprojekt

Reduktion af alvorlige bivirkninger og senfølger hos børn og unge med leukæmi: Ny postdoc

Midler til en toårig postdoc til fortsættelse af forskning inden for bivirkninger og senfølger til leukæmibehandling.

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Læge Liv Andrés-Jensen

Støttet med:

1.525.845 kr.

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 308

Formål

I dag er helbredelsesraten for akut lymfatisk leukæmi (ALL) over 90 %.  Bivirkninger til behandlingen er nu den dominerende dødsårsag. De børn, der er helbredt for ALL, lever desuden med betydelige senfølger. 
 

Ansøger har spillet en afgørende rolle for, at Danmark i dag har opnået en stærk international position i kortlægningen af bivirkninger og senfølger til ALL-behandling. Hun leder en række centrale forskningsprojekter inden for dette felt. Et af projekterne er det omfattende studie ALL-STAR, der undersøger alle danske leukæmipatienter, som er blevet behandlet de seneste ti år. I alt 250 patienter indgår i projektet, som har vist afgørende resultater. 

 

Der er givet midler til en toårig postdoc, så ansøger kan fortsætte sin forskning inden for bivirkninger og senfølger til leukæmibehandling.  

Status

Projekt starter snart.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter