Forskningsprojekt

Børnekræft på Færøerne

Ligger der en genetisk årsag bag mønstret af børnekræftsygdomme på Færøerne? Studiet vil især undersøge den højere hyppighed af hjernetumorer sammenlignet med fx Danmark.

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Professor Maria Skaalum Petersen, Færøernes Sygehusvæsen

Støttet med:

500.000 kr.

Micas Rigshospitalet028

Formål

Data fra det nationale færøske kræftregister viser, at den hyppigste kræftform hos færøske børn er hjernetumorer, efterfulgt af leukæmi. Det afviger fra de andre nordiske lande, hvor akut lymfatisk leukæmi gennemgående er den hyppigste børnekræftform. 

 

Formålet med projektet er at undersøge, om der ligger en genetisk årsag bag mønstret af børnekræftsygdomme på Færøerne. Forskerne vil undersøge, om børnekræftpatienter, -overlevere og deres forældre er tættere beslægtede genetisk end færinger generelt. Studiet vil især interessere sig for den højere hyppighed af hjernetumorer sammenlignet med fx Danmark. Derudover vil projektet undersøge senfølger efter børnekræft via oplysninger fra deltagernes patientjournal og standardiserede spørgeskemaer. 

Status

Projekt starter snart.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter