Forskningsprojekt

STAGING – findes svaret i generne?

STAGING-projektet har siden midten af 2016 arbejdet for at finde mutationer i arvematerialet hos børn med kræft og i børnenes kræftceller, der kan forklare, hvorfor sygdommen er opstået.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

16.800.000 kr.

DNA Stock2

Formål

Udover at ligge til grund for selve kræftsygdommen kan genvarianter i arvematerialet påvirke kroppens omsætning af den kemoterapi, børnene modtager som behandling. På samme måde kan mutationer i kræftcellerne gøre børnene mere eller mindre egnede til målrettet, individuel behandling. Tilsammen betyder disse to faktorer, at lægerne kan tilbyde børnene den mest effektive behandling samtidig med, at risikoen for alvorlige bivirkninger og senfølger mindskes mest muligt.

 

Projektet er verdens første nationale opgørelse af medfødte genforandringer hos kræftsyge børn og er støttet af Børnecancerfonden siden starten. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektets delresultater er banebrydende. De viser, at mellem 15-30 % af børn med kræft har medfødte mutationer som årsag til kræften. Forskergruppen arbejder nu på at få resultaterne bekræftet i et endnu større studie.

 

STAGING har forgrenet sig til projektet PREDiSPOSED. Det undersøger muligheden for at indføre screening af alle nyfødte for gener, der øger risikoen for børnekræft. 

Støtteår

  • Støttet med 2,3 mio. kr. i 2015

  • Støttet med 2 mio. kr. i 2016

  • Støttet med 5,4 mio. kr. i 2017

  • Støttet med 3,6 mio. kr. i 2018

  • Støttet med 550.000 kr. i 2019

  • Støttet med 2,5 mio. kr. i 2020

  • Støttet med 450.000 kr. i 2021

 

 

 

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter