Forskningsprojekt

STAGING – findes svaret i generne?

STAGING er verdens første nationale opgørelse af medfødte genforandringer hos kræftsyge børn. Projektet er støttet af Børnecancerfonden siden starten i 2016.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

16.800.000 kr.

DNA Stock2

Formål

I mange år har det været en gåde for lægevidenskaben, hvorfor børn får kræft. Men forskere har i flere år mistænkt, at svaret kunne ligge i vores gener.

 

Med projektet STAGING er det første gang i verden, at alle patienter på landsplan bliver tilbudt genetisk udredning inden for et medicinsk speciale. STAGING er desuden det hidtil mest omfattende børnekræftfaglige projekt i Danmark.

 

I projektet kortlægger forskerne mutationer i arvematerialet hos børn med kræft og i børnenes kræftceller, der kan forklare, hvorfor sygdommen er opstået.

 

Udover at ligge til grund for selve kræftsygdommen kan genvarianter i arvematerialet påvirke kroppens omsætning af den kemoterapi, børnene modtager som behandling. På samme måde kan mutationer i kræftcellerne gøre børnene mere eller mindre egnede til målrettet, individuel behandling.

 

Tilsammen betyder disse to faktorer, at lægerne kan tilbyde børnene den mest effektive behandling samtidig med, at risikoen for alvorlige bivirkninger og senfølger mindskes mest muligt.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektets delresultater er banebrydende. De viser, at mellem 15-30 % af børn med kræft har medfødte mutationer som årsag til kræften. Mere specifikt har forskerne dokumenteret at:

 

• 10 % af børn med kræft bærer medfødte genforandringer, som disponerer til kræft i barnealderen.

• 5 % af børnene har forandringer i gener, som øger deres risiko for at få kræft som voksne.

• Desuden har mange af børnene genetiske varianter, som i kombination kan være årsagen til, at de har udviklet kræft.

 

Forskergruppen arbejder nu på at få resultaterne bekræftet i et endnu større studie.

 

STAGING har forgrenet sig til projektet PREDiSPOSED. Det undersøger muligheden for at indføre screening af alle nyfødte for gener, der øger risikoen for børnekræft.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Støtteår

  • Støttet med 2,3 mio. kr. i 2015

  • Støttet med 2 mio. kr. i 2016

  • Støttet med 5,4 mio. kr. i 2017

  • Støttet med 3,6 mio. kr. i 2018

  • Støttet med 550.000 kr. i 2019

  • Støttet med 2,5 mio. kr. i 2020

  • Støttet med 450.000 kr. i 2021

 

 

 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter