Forskningsprojekt

Allergiske reaktioner hos børn og unge i behandling for leukæmi (ALL)

Op mod 1/3 af børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) udvikler alvorlige allergiske reaktioner mod behandlingen med enzymet PEG-asparaginase. 

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

1.000.000 kr.

Forsker Stock2

Formål

Ifm. den allergiske reaktion fjerner immunforsvaret asparaginasen fra blodbanen, så barnet ikke længere får glæde af behandlingen. Studiet vil undersøge, hvad der ligger bag de allergiske reaktioner hos nogle børn. Derudover vil projektet udvikle et elektronisk værktøj, der kan hjælpe lægerne med at individualisere behandlingen – og dermed forebygge allergiske reaktioner. 

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.