Forskningsprojekt

Allergiske reaktioner hos børn og unge i behandling for leukæmi (ALL)

Studiet undersøger, hvorfor nogle børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) kan få allergiske reaktioner, når de er i behandling.

Forskningsprojekt
2020
2022
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor og overlæge Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

2.447.500 kr.

Forsker Stock2

Formål

Æggehvidestoffet asparaginase er en vigtig del af behandlingen af leukæmiformen ALL. Men op mod 1/3 af børnene udvikler alvorlige allergiske reaktioner mod stoffet. I forbindelse med den allergiske reaktion fjerner immunforsvaret asparaginasen fra blodbanen, så barnet ikke længere får glæde af behandlingen.

 

Studiet undersøger, hvad der ligger bag de allergiske reaktioner hos nogle børn. Derudover vil projektet udvikle et elektronisk værktøj, der kan hjælpe lægerne med at individualisere behandlingen – og dermed forebygge allergiske reaktioner. Det skal gøre det muligt at skifte til et andet lægemiddel så hurtigt som muligt og dermed øge behandlingseffekten hos børnene.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektet har på baggrund af bevillingerne i 2018 og 2020 udviklet en model, der allerede efter den første dosis asparaginase kan forudsige, hvilke børn der på et senere tidspunkt vil udvikle allergiske reaktioner, og hvem der vil tolerere behandlingen uden problemer.

Der er i 2022 og 2023 givet midler til at validere modellen, der på sigt kan hjælpe med at individualisere behandlingen, så børnene kan undgå potentielt livstruende allergiske reaktioner og en ikke-virksom behandling.

Støttet med

2018: 550.000 kr.
2020: 500.000 kr.
2022: 1 mio. kr.
2023: 397.500 kr.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden (2023, 2022, 2020) samt Knæk Cancer (2018).

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter