Forskningsprojekt

Tilbage i skole med robotteknologi

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan såkaldte telepresence-robotter kan medvirke til, at børn og unge i behandling for kræft kan bevare den sociale og faglige kontakt til deres skoleklasse.

Forskningsprojekt
2020
2021
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Lektor, postdoc Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.850.000 kr.

Micas Rigshospitalet088

Formål

Projektet skal understøtte børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. Målet er også at reducere antallet af børn og unge, der må gå en klasse om som følge af deres kræftbehandling. 

Status: projektet er i gang

Delresultater

Ph.d.-afhandling afleveres i november 2023.

 

De foreløbige resultater viser bl.a., at robotterne fremmer følelsen af social inklusion og mindsker oplevelsen af ensomhed for indlagte børn med kræft. Derudover giver robotterne klassekammeraterne mulighed for at udvise empati og omsorg for barnet. Det giver dem en bedre forståelse for barnets sygdomsforløb. 

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2020
  • Støttet med 800.000 kr. i 2021
  • Støttet med 500.000 kr. i 2022