Forskningsprojekt

Sammenhængen mellem tidlige forskydninger i immunsystemet og tilbagefald efter stamcelletransplantation for leukæmi (AML)

Studiet undersøger betydningen af meget tidlige tegn på tilbagefald kombineret med tidlige forskydninger i immunsystemet hos børn med akut myeloid leukæmi (AML). 

Forskningsprojekt
2022
Akut myeloid leukæmi (AML)
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Marianne Ifversen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.000.000 kr.

Immunsystem Animation

Formål

Børn med højrisiko leukæmi af typen akut myeloid leukæmi (AML) behandles med stamcelletransplantation. Det nye immunsystem skal accepteres af patienten, ligesom det skal tolerere patientens væv og slå evt. resterende leukæmiceller ihjel. Hvis denne komplekse proces går galt, øges risikoen for tilbagefald. 

 

Forskerne har udviklet en forbedret metode til at finde spæde tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Metoden går ud på, at forskerne – på baggrund af blodprøver – kortlægger både restsygdom og immuncellernes udvikling i den tidlige fase efter stamcelletransplantation.  

 

Der er givet midler til at afprøve metoden med mere dybdegående analyser i samarbejde med internationale forskere. Med resultaterne fra studiet vil forskerne kunne målrette kommende immunbehandling mod begyndende tilbagefald. Målet er at reducere tilbagefald og minimere bivirkninger. 

 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Knæk Cancer.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter