Forskningsprojekt

Sammenhængen mellem tidlige forskydninger i immunsystemet og tilbagefald efter stamcelletransplantation for leukæmi (AML)

Børn med højrisiko leukæmi af typen AML behandles med stamcelletransplantation. Den hyppigste årsag til behandlingssvigt efter transplantation er tilbagefald. Forskerne har udviklet forbedrede metoder til at finde spæde tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.
Forskningsprojekt
2022
starter snart
Akut myeloid leukæmi (AML)
Projektansvarlig:

Overlæge Marianne Ifversen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.000.000 kr.

Immunsystem Animation

Formål

Dette studie vil i samarbejde med internationale forskere undersøge betydningen af meget tidlige tegn på tilbagefald kombineret med tidlige forskydninger i immunsystemet. Med resultater fra dette studie vil forskerne målrette kommende immunbehandling mod begyndende tilbagefald.

Status: projekt starter snart