Forskningsprojekt

SNITCH: Diagnostik, behandling og senfølger hos børn og unge med bindevævskræft

Projektet arbejder for at forbedre diagnostik og behandling samt reducere omfanget af senfølger hos børn med kræft i knogler og bindevæv. 

Forskningsprojekt
2021
2022
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet

Støttet med:

5.210.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Sarkomer er en kompleks og sjælden gruppe af kræft i knogler og bindevæv. Sygdommen er karakteriseret ved forsinket diagnose og intensiv behandling. Den har fortsat en lav helbredelsesrate på 60 %, herunder kun 10 % ved sygdomsspredning. Behandlingen giver desuden de helbredte børn svære senfølger.  

 

Projektet bringer forskellige specialer og forskere fra de tre sarkomcentre i Danmark sammen med visionen om at opbygge en national biobank og klinisk database til brug for forskning i knogle- og bindevævskræft hos børn og unge. Forskerne vil bl.a. undersøge årsagerne til, at børn og unge får denne kræftform, forbedre diagnostikken af børnene og undersøge, i hvilket omfang behandlingsintensiteten kan forklare forskelle i overlevelse.  

 

SNITCH markerer en ny national strategi, der skal forbedre overlevelsen for børn og unge med knogle- og bindevævskræft i Danmark. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Støtteår

  • Støttet med 2,2 mio. kr. i 2021
  • Støttet med 1,51 mio. kr. i 2022
  • Støttet med 1,5 mio. kr. i 2023

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter