Forskningsprojekt

SNITCH: Diagnostik, behandling og senfølger hos børn og unge med bindevævskræft

Et nationalt samarbejde vil skabe et nyt forskningsnetværk, der bl.a. vil bruge en ny metode til at finde medfødte genetiske årsager til de sarkomer, der opstår tidligt i livet.

Forskningsprojekt
2021
2022
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet

Støttet med:

5.210.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Sarkomer er en kompleks og sjælden gruppe af bindevævskræft. Sygdommen er vanskelig at diagnosticere, og behandlingen er meget intensiv med svære komplikationer til følge. Helbredelsesraten er fortsat lav – 60 % – og kun 10 %, hvis sygdommen har spredt sig.  

 

I et nationalt samarbejde vil det såkaldte SNITCH-projekt (Sarcoma Network Improving Trajectories, Cure rates and Health) skabe et nyt forskningsnetværk inden for sarkomer i Danmark. Forskerne vil bl.a. bruge en ny metode til at finde medfødte genetiske årsager til de sarkomer, der opstår tidligt i livet. Bedre viden om genetiske risikofaktorer skal på sigt hjælpe lægerne med at planlægge mere individuelle behandlingsforløb og dermed øge børnenes chancer for at overleve. 

Status: projektet er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Støtteår

  • Støttet med 2,2 mio. kr. i 2021
  • Støttet med 1,51 mio. kr. i 2022
  • Støttet med 1,5 mio. kr. i 2023

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter