Forskningsprojekt

RePlay – Forbedring af den motoriske udvikling hos små børn med kræft

Kræftbehandling af børn medfører mange og lange indlæggelses- og isolationsperioder. For børnene betyder det et nedsat fysisk aktivitetsniveau og manglende udvikling af deres motoriske færdigheder. Projektet RePlay vil gennem leg og bevægelse forbedre den motoriske udvikling og de sociale færdigheder hos børn med kræft i alderen 1-5 år. 

Forskningsprojekt
2020
2021
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Lektor, postdoc Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet

Støttet med:

3.150.000 kr.

Micas Rigshospitalet086

Status: projektet er i gang

Delresultater

De foreløbige resultater viser, at RePlay er gennemførligt for børn med kræft i alderen 1-5 år og deres forældre. Mere end 90 % af familierne vil gerne deltage. De indledende interviews viser, at forældrene er bekymrede for børnenes fysiske, sociale og personlige udvikling ved diagnose. Observationer og afsluttende interviews viser, at leg og bevægelse i behandlingsforløbet har positiv betydning for børnenes fysiske, sociale og personlige udvikling, og at det giver et frirum og skaber glæde hos børnene. 

Støtteår

  • Støttet med 750.000 kr. i 2019
  • Støttet med 750.000 kr. i 2020
  • Støttet med 750.000 kr. i 2021
  • Støttet med 900.000 kr. i 2022