Forskningsprojekt

RePlay – Forbedring af den motoriske udvikling hos små børn med kræft

Projektet vil gennem leg og bevægelse forbedre den motoriske udvikling og de sociale færdigheder hos børn med kræft i alderen 1-5 år. 

Forskningsprojekt
2020
2021
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Lektor, postdoc Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet

Støttet med:

3.150.000 kr.

Micas Rigshospitalet086

Formål

Kræftbehandling af børn medfører mange og lange indlæggelses- og isolationsperioder. For børnene betyder det et nedsat fysisk aktivitetsniveau og manglende udvikling af deres motoriske færdigheder.  

 

Projektet RePlay vil gennem en struktureret, aktiv legeintervention forbedre den grovmotoriske udvikling og de sociale færdigheder hos børn med kræft i alderen 1-5 år. Det skal fastholde børnene i deres normale hverdagsliv under og efter kræftbehandlingen. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

De foreløbige resultater viser, at børnene allerede få dage inde i behandlingen er påvirket motorisk. På trods af det vil mere end 85 % af familierne gerne deltage i projektet. Børnene ønsker at lege og udtrykker glæde ved bevægelse, uanset alder og sværhedsgraden af deres sygdom. Projektet viser, at leg sammen med andre børn og leg ledsaget af børnenes forældre og/eller fagprofessionelle understøtter børnenes muligheder for at øve sociale færdigheder.  

 

Forældrene oplever at projektet har udfordret deres barn fysisk og givet muligheder for, at barnet kan udvikle sig fysisk, personligt og socialt. Forældrene fortæller også, at familiens deltagelse i projektet har inspireret dem til at være fysisk aktive med deres barn under behandlingen. 

Støtteår

  • Støttet med 750.000 kr. i 2019
  • Støttet med 750.000 kr. i 2020
  • Støttet med 750.000 kr. i 2021
  • Støttet med 900.000 kr. i 2022

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter