Forskningsprojekt

Hvilken betydning har genetiske forandringer i leukæmiceller for deres følsomhed over for behandlingen?

Projektet undersøger, hvilken betydning forskellige genetiske forandringer i leukæmicellerne har for deres følsomhed over for behandlingen med lægemidlet asparaginase.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge og klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

209.720 kr.

DNA Stock2

Formål

Enzymet asparaginase er en vigtig del af behandlingen ved akut lymfoblastær leukæmi (ALL). Lægemidlet har afgørende betydning for at forhindre tilbagefald af sygdommen. Met det er forbundet med alvorlige bivirkninger.

 

Genetiske forandringer i leukæmicellerne (cytogenetik) hos det enkelte barn har stor betydning for prognosen. Derfor indgår disse forandringer i beslutningen om, hvor intensiv en behandling barnet skal have.

 

Projektet vil kortlægge betydningen af forskellige genetiske forandringer i leukæmicellerne for det enkelte barns modtagelighed over for behandlingen med asparaginase.

 

Det vil give mulighed for at skræddersy behandlingen afhængig af cellernes genetik. Hos de børn, hvor behandlingen har stor betydning for at forhindre tilbagefald, vil det være vigtigt at forsætte behandlingen til trods for eventuelle bivirkninger. Hos andre børn med en anden genetisk celleprofil vil man kunne reducere intensiteten af behandlingen, fordi langvarig behandling ikke er nødvendig, eller fordi cellerne ikke er modtagelige for den.

 

Projektet kan på den måde bidrage til at individualisere behandlingen af børn med leukæmi. Det kan øge overlevelsen og mindske senfølgerne.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter