Forskningsprojekt

Forbedret indsats over for senfølger

Projektet skal sikre systematisk opfølgning på børn, der får senfølger efter deres kræftdiagnose, for at sikre den bedste livskvalitet for børnene.

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge Christine Dahl, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

Mikroskop Animation

Formål

Over 50 % af børn, der overlever en kræftdiagnose, har en eller flere alvorlige senfølger. I dag bliver 85 % af alle børn med kræft raske. Men der mangler systematisk opfølgning af disse patienter.

 

Forskerne vil udvikle, afprøve og evaluere et struktureret senfølgeprogram. Børnene og deres familier vil blive fulgt i et dedikeret senfølgeambulatorie. Som led i projektet vil der bl.a. blive udarbejdet et individuelt ”survivorship pas”. Det vil indeholde oplysninger om sygdommen, behandlingen og senfølgerisici samt en plan for opfølgning og screening.

 

Målet er at uddanne og engagere patienten og familien i, hvad de kan gøre for at forstå og håndtere senfølger. Projektet vil bidrage med ny viden om betydningen af patientuddannelse og bedre koordinering af samarbejdet mellem de faggrupper, der er involveret i behandlingen og opfølgningen af børnene. Det skal sikre bedst mulig sundhed og livskvalitet for børnene og deres familier.

Status

 Projektet starter snart

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter