Forskningsprojekt

Nyt professorat i børnekræft på Aarhus Universitetshospital

Med bevillingen oprettes et nyt 5-årigt professorat i børnekræft ved Aarhus Universitet. 

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

4.155.000 kr.

Micas Rigshospitalet002

Formål

Overlæge, ph.d. Birgitte Klug Albertsen er ny professor i børnekræft ved Aarhus Universitetshospital. Hun forsker bl.a. i akutte bivirkninger og senfølger efter akut lymfatisk leukæmi (ALL). Et af hendes primære forskningsområder er optimering af behandlingen med kemoterapi-enzymet asparaginase. Hun er international ekspert inden for asparaginase-behandling til børn med leukæmi. 

 

Med det nyoprettede professorat får Birgitte Klug Albertsen mulighed for at udbygge sin ALL-forskning yderligere. Et af hovedområderne vil være at undersøge, hvorfor nogle børn bliver hårdere ramt af bivirkninger end andre. Det skal gøre lægerne bedre i stand til at skræddersy behandlingsformerne til det individuelle barn og forebygge svære bivirkninger. 

 

Danmark har gennem en længere årrække haft en ledende position inden for ALL-forskningen. Med det nye professorat bliver det muligt at fortsætte denne forskning med større forskningsprojekter, som kan få international betydning. Samtidig vil professoratet være med til at sikre et stærkt forskningsmiljø inden for børnekræftområdet på Aarhus Universitetshospital, også i fremtiden.  

 

I alt er 6 professorater i børnekræft oprettet med støtte fra Børnecancerfonden siden 2007. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter