Forskningsprojekt

Nyt professorat i børnekræft på Aarhus Universitetshospital

Bevillingen dækker et 5-årigt halvtids-professorat i børnekræft ved Aarhus Universitet. Birgitte Klug Albertsen forsker bl.a. i akutte bivirkninger og senfølger efter akut lymfatisk leukæmi (ALL).

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

4.155.000 kr.

Micas Rigshospitalet002

Formål

Et af Birgitte Klug Albertsens primære forskningsområder er optimering af behandlingen med kemoterapi-enzymet asparaginase. Hun er international ekspert inden for asparaginase-behandling til børn med leukæmi.

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.