Familiestøtte

Ny støtteindsats for børn ramt af kræft i øjet

Projektet vil forbedre vilkårene for børn med kræft i øjet.

Familiestøtte
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Klinisk lektor Pernille Axél Gregersen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

40.000 kr.

Eddie DSC3488RET

Formål

Børn med retinoblastom (kræft i øjet) får ofte livslange følgevirkninger såsom nedsat syn eller blindhed.

 

Der er også risiko for, at de potentielt kan give sygdommen videre til egne børn. Projektet vil forbedre vilkårene for disse børn, især de psykosociale forhold.

 

Det vil bl.a. ske gennem informationsmøder for de familier, som har børn med retinoblastom. Der er også givet penge til, at forskerne kan deltage i internationale kongresser mhp. videndeling og opstart af internationale forskningsprojekter.

Status: projekt i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre familiestøtteprojekter

viser 27 af 27 projekter