Forskningsprojekt

MyBrain – Ny viden om kognitive udfordringer efter behandling for kræft i barndommen


Børn og unge, der har haft kræft, beskriver ofte problemer med at huske og koncentrere sig, når deres behandling er afsluttet, og de skal tilbage til hverdagen.

Forskningsprojekt
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet

Støttet med:

2.700.000 kr.

Micas Rigshospitalet034

Formål

Nyere forskning viser, at disse udfordringer kan vare ved i mange år. MyBrain bidrager til at afdække den psykologiske og biologiske baggrund for de kognitive udfordringer hos overlevere efter børnekræft. Resultaterne vil kunne danne grundlag for at tilbyde en mere systematisk udredning og kognitiv rehabilitering af børn og unge med kræft.

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.

Støtteår

  • Støttet med 1,3 mio. kr. i 2020
  • Støttet med 1.400.594 kr. i 2021