Forskningsprojekt

MyBrain – Ny viden om kognitive udfordringer efter behandling for kræft i barndommen

MyBrain-projektet afdækker, hvilke kræftpatienter der har ændringer i deres kognitive funktion efter behandling med kemoterapi, og hvad der forårsager disse ændringer.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet

Støttet med:

2.700.594 kr.

Micas Rigshospitalet034

Formål

Børn og unge, der har haft kræft og er behandlet med kemoterapi, beskriver ofte problemer med at huske og koncentrere sig, når deres behandling er afsluttet, og de skal tilbage til hverdagen. Nyere forskning viser, at disse udfordringer kan vare ved i mange år. Men den biologiske forståelse af fænomenet, sværhedsgraden og varigheden af tilstanden er endnu uafklaret.

 

Projektet ved navn MyBrain undersøger både den direkte og indirekte kemopåvirkning af hjernen i forhold til:

 

1) påvirkningen af børnenes kognitive færdigheder som hukommelse og opmærksomhed;

2) hvorvidt hjernens ’elektriske’ aktivitet bliver langsommere;

3) hvorvidt der sker en egentlig nedbrydning af den hvide masse, som danner hjernens netværk;

4) ændringer af, hvilke gener der kommer til udtryk i hjernen. 

 

MyBrain vil over en 2-årig periode rekruttere 100 børn og teenagere i alderen 7-29 år, som lige har fået en kræftdiagnose samt 100 alders- og kønsmatchede raske kontrolpersoner. Deltagerne vil blive fulgt, fra de får deres kræftdiagnose til 6 måneder efter endt behandling.

 

Målet er at forebygge nedsat hjernefunktion hos overlevere efter børnekræft og støtte patienter med kognitive vanskeligheder, så de kan vende tilbage til deres skole og dagligdag.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Støtteår

  • Støttet med 1.300.000 kr. i 2020
  • Støttet med 1.400.594 kr. i 2021

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter