Forskningsprojekt

Tidlig opsporing af fremskyndet aldring og helbredsproblemer hos overlevere efter børnekræft

Projektet undersøger, om man kan foretage tidlig opsporing af fremskyndet aldring og blodprøver hos børn, der har overlevet kræft. 

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge Peter Erik Lotko Pontoppidan, Rigshospitalet

Støttet med:

450.000 kr.

Bamse Med Gaze1 Animation

Formål

En række studier har vist, at børn, der er helbredt for kræft, ældes hurtigere. Det medfører, at børnene oplever alders-relaterede helbredsproblemer såsom knogleskørhed, hjertekarsygdom og øget kræftrisiko 20-30 år tidligere end baggrundsbefolkningen.  

 

Kemoterapi og stråleterapi medfører ikke kun celledød af kræftceller og raske kropsceller. Men også forandringer i de overlevende celler i form af DNA-skader og ændret cellestofskifte, som dermed kan medføre hurtigere aldring. 

 

Projektet vil undersøge, om det er muligt at måle fremskyndet aldring i blodprøver fra overlevere efter leukæmi sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Resultaterne vil bidrage med vigtig ny viden, der kan føre til nye metoder til tidlig opsporing og behandling af alders-relaterede helbredsproblemer hos overlevere efter børnekræft. 

Status

Projekt starter snart.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter