Forskningsprojekt

Er styrketræning gavnligt mod knogleskørhed?

Studiet undersøger effekten af tre måneders styrketræning på knoglemassen hos børn, der er behandlet med stamcelletransplantation.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Skolarstuderende Lise Marie Krogh, Rigshospitalet

Støttet med:

80.000 kr.

Micas Rigshospitalet044

Formål

Stamcelletransplantation har forbedret overlevelsen for børn med leukæmi. Men behandlingen er forbundet med senfølger, fx nedsat knoglemasse.

 

Årsagen til tabet af knoglemasse er endnu ikke fuldt belyst. Men flere studier tyder på en skade på knoglecellernes evne til at danne ny knoglemasse. Nedsat knoglemasse kan føre til knogleskørhed hos patienterne.

 

Under normale omstændigheder vil styrketræning have en positiv effekt på knoglemassen ved at stimulere knoglecellerne til at danne ny knogle. Men da knoglecellerne formentlig ikke er fuldt funktionelle hos personer, der har modtaget en stamcelletransplantation, ved forskerne ikke, om træning er effektiv i denne gruppe.

 

Projektet undersøger effekten af et styrketræningsforløb på knoglemassen i en gruppe af overlevere efter stamcelletransplantation i barndommen. Data vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe af raske børn.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektets delresultater indikerer, at overlevere efter stamcelletransplantation i barndommen reagerer på knogletræning på trods af tidligere kemoterapi og tab af knoglemasse. Det tyder på, at styrketræning vil kunne modvirke knogletab og have effekt mange år efter stamcelletransplantation.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter