Forskningsprojekt

Er styrketræning gavnligt mod knogleskørhed?

Stamcelletransplantation har forbedret overlevelsen for børn med leukæmi. Men behandlingen er forbundet med senfølger, fx knogleskørhed.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Skolarstuderende Lise Marie Krogh, Rigshospitalet

Støttet med:

80.000 kr.

Micas Rigshospitalet044

Formål

Studiet vil undersøge effekten af tre måneders styrketræning på knoglemassen hos børn, der er behandlet med stamcelletransplantation. Data vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe af raske børn. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektets delresultater indikerer, at overlevere efter stamcelletransplantation i barndommen reagerer på knogletræning på trods af tidligere kemoterapi og tab af knoglemasse. Det tyder på, at styrketræning vil kunne modvirke knogletab og have effekt mange år efter stamcelletransplantation.  

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter