Forskningsprojekt

Verdens største studie af følgeskader (CMS) efter en tumor i lillehjernen

CMS (cerebellar mutisme syndrom) er en komplikation med alvorlige neurologiske og psykiske forstyrrelser. Komplikationen opstår hos 20 % af de børn, der bliver opereret for en svulst i lillehjernen.

Forskningsprojekt
2020
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Marianne Juhler, Rigshospitalet

Støttet med:

6.690.000 kr.

Hjerneoperation

Formål

Det er ikke før blevet undersøgt, hvilken rolle genetik, medicinering eller den kirurgiske metode spiller for udviklingen af CMS. I det største prospektive studie af CMS på verdensplan undersøger forskerne 1.000 børn for at afklare: 

 

 • Om forhold vedr. den kirurgiske metode kan have indflydelse på udviklingen af CMS. 
 • Om genetiske forhold kan have indflydelse på udviklingen af CMS. 
 • Effekten af binyrebarkhormoner på udvikling og forløb af syndromet. 
 • Om andre faktorer forbundet med tumor, patient eller behandling kan have indflydelse på udviklingen og forløbet af CMS. 
 • Om der er sammenhæng mellem radiologiske kendetegn forbundet med MR-fund omkring svulsten og risiko for udvikling af CMS. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

De foreløbige resultater fra projektet har været væsentlige milepæle i forståelsen af udviklingen i CMS. Herudover kan de foreløbige resultater inddrages som væsentlige overvejelser om, hvordan man skal vælge at behandle patienterne kirurgisk.

 

Der er inkluderet 652 patienter. Delresultaterne viser bl.a., at: 

 • Den kirurgisk metode er ikke en risikofaktor for at udvikle CMS.
 • Typen og placeringen af tumoren er vigtige elementer for forståelsen af CMS.
 • Yngre børn er i højere risiko for at udvikle CMS end ældre.
 • Risikoen for CMS er ikke påvirket af, hvorvidt barnet er højre- eller venstrehåndet.
 • Børn, der bliver opereret igen for en svulst i lillehjernen, er i mindre risiko for at udvikle CMS og kranienervelammelser.
Navigationspil

Støtteår

 • Støttet med 1,7 mio. kr. i 2012
 • Støttet med 680.000. kr. i 2014
 • Støttet med 840.000. kr. i 2015
 • Støttet med 500.000. kr. i 2016
 • Støttet med 550.000 kr. i 2018
 • Støttet med 540.000 kr. i 2020
 • Støttet med 1,88 mio. kr. i 2021

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter