Forskningsprojekt

Professorat i børnekræft bliver forlænget

Overlæge Klaus Müllers professorat er forlænget med 4 år frem til maj 2027.  

 

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor, overlæge og dr.med. Klaus Müller, Rigshospitalet

Støttet med:

13.000.000 kr.

Micas Rigshospitalet055

Formål

Professoratet beskæftiger sig med nye behandlingsformer med færre bivirkninger, fx immunterapi. Derudover ser det på årsagerne til, at nogle børn har en højere risiko for alvorlige komplikationer end andre. Der er tale om en forlængelse af overlæge Klaus Müllers nuværende forskningsprofessorat. Det har allerede givet en række vigtige resultater, som nu skal omsættes til endnu bedre behandling af børn med kræft.  

Status

Projektet er i gang

Delresultater

Professoratet har bl.a. påvist:  

 

  • at kemoterapi skader overfladebarrieren i tarmen, og at denne skade kan forklare en stor del af de efterfølgende bivirkninger, der ses hos børnene.  
  • markører i blodet, som kan forudsige, hvilke børn der er i øget risiko for at få svære infektioner og organskader efter kemoterapi. 
  • at mængden af gavnlige, beskyttende bakterier i tarmen reduceres under kræftbehandlingen, og at tabet af disse gode bakterier er forbundet med øget risiko for bivirkninger af behandlingen. 
  • flere kliniske faktorer, der øger risikoen for tidligt indsættende åreforkalkning, tab af muskulatur, afkalkning af knogler, diabetes, hormonforstyrrelser og barnløshed. 


Derudover har professoratet bidraget til etableringen af et dansk center for immunterapi til børn. 

 

Forlængelsen af professoratet vil gøre det muligt at fuldføre næste fase, hvor forskerne skal oversætte disse delresultater/fremskridt til endnu bedre behandling af børn med kræft. 

Støtteår

  • Støttet med 5 mio. kr. i 2013
  • Støttet med 3 mio. kr. i 2019
  • Støttet med 4,96 mio. kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter