Forskningsprojekt

Undersøgelse af hjerteproblemer som senfølge til behandling for leukæmi

Projektet undersøger hjerteproblemer i forbindelse med kemorelaterede senfølger efter akut lymfoblastær leukæmi (ALL).

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Professor Won Yong Kim, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

700.000 kr.

BC Riget 12

Formål

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste kræftform blandt børn og repræsenterer ca. 20 % af alle børnekræfttilfælde i de nordiske lande. Overlevelsen efter ALL i barndommen er steget markant gennem de seneste årtier som følge af mere intensiv behandling og optimeret støtteterapi. Prisen er svære bivirkninger og senfølger.  

 

Lægemidlet antracykliner bruges som led i kemoterapibehandlingen ved leukæmi. Behandlingen kan påvirke hjertets pumpefunktion. Formålet med studiet er at undersøge overlevere efter ALL for kemorelaterede senfølger på hjertets funktion.  

 

Projektet vil gøre brug af nye avancerede hjerteskanningsmetoder.

 

Målet er at identificere tidlige risikofaktorer og implementere konkrete, forebyggende tiltag – fx struktureret fysisk træning. 

Status

 Projektet starter snart.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Knæk Cancer. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter