Forskningsprojekt

Undersøgelse af ny teknik til at følge ‘Graft versus Host Disease’ i huden efter stamcelletransplantation

Studiet undersøger en ny metode til at følge betændelsestilstande i huden i forbindelse med den alvorlige bivirkning Graft versus Host Disease (GvHD), der kan opstå efter stamcelletransplantation. 

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor, Klaus Gottlob Müller, Rigshospitalet

Støttet med:

600.000 kr.

DNA Stock2

Formål

Stamcelletransplantation er en effektiv behandling til høj-risiko leukæmi. Men behandlingen er udfordret af betydelige bivirkninger. De skyldes donorcellernes reaktion mod patientens raske celler (Graft versus Host Disease – GvHD).  

 

Lægerne har medicin, der kan afhjælpe denne reaktion, men mangler metoder til at afgrænse den gruppe af patienter, der har gavn af behandlingen.  

 

Studiet undersøger en ny teknik, der præcist kan følge GvHD i huden via såkaldte “tape-strip-prøver”. Disse prøver er smertefri og derfor særligt velegnede til børn. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter