Forskningsprojekt

Mere viden om resistent sygdom eller tilbagefald hos børn med kræft

Dansk deltagelse i det franske forskningsprogram MAPPYACTS 2, der skal forbedre behandlingen af børn og unge med tilbagefald af kræft eller resistent sygdom.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge, Karsten Nysom, Rigshospitalet

Støttet med:

2.900.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Børn med kræft, hvor sygdommen enten ikke reagerer på standardbehandlingen, eller hvor sygdommen forværres eller vender tilbage, får foretaget avancerede analyser af arvematerialet i kræftcellerne.

 

Men der er kun 30-50 danske børn og unge med kræft, der får lavet den slags undersøgelser hvert år – og de har mange forskellige kræfttyper. Derfor er det ikke muligt at få tilstrækkelig erfaring alene i Danmark med at tolke den type analyser og på den baggrund foreslå nye behandlinger med målrettet medicin.

 

Der er med projektet givet midler til, at Danmark kan deltage i det franske forskningsprogram MAPPYACTS 2 sammen med en række andre europæiske lande. Det skal give forskerne et større datagrundlag og mere erfaring med at kombinere de avancerede analyser af kræftcellernes arvemateriale med øvrige oplysninger om patientens sygdom.

 

Målet er at forbedre behandlingen og overlevelsen hos børn og unge med kræft, der får tilbagefald, eller hvis kræftsygdom er modstandsdygtig over for standardbehandlingen.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter