Forskningsprojekt

Post-doc i børnekræft-genetik

Midler til gennemførelse af en postdoc der vil videreudbygge den eksisterende viden om genetikkens betydning for udvikling af kræft i barndommen.

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Læge, ph.d. Ulrik Stoltze

Støttet med:

675.000 kr.

20150728 Hjerneoperation BCF 13

Formål

I løbet af de seneste år har dansk forskning i genetiske årsager til børnekræft hævet sig til at være i verdensklasse. Danske forskere har i det såkaldte STAGING-projekt bl.a. påvist, at 15 % af børn med kræft bærer genforandringer, som øger deres risiko for at få kræft som børn eller voksne. Projektet har konkret udmøntet sig i en ny screenings-metode, der kommer til at revolutionere mulighederne for at screene store grupper af børn og voksne for sjældne genetiske sygdomme – fx børnekræft.

 

Ansøger har spillet en vigtig rolle for udviklingen af dansk forskning i børnekræft-genetik – og er en af hovedaktørerne bag den nye analysemetode. Han har i 2023 afsluttet sin ph.d. og har nu modtaget midler til at gennemføre en postdoc, der gennem fem nøglestudier vil videreudbygge den eksisterende viden om genetikkens betydning for udvikling af kræft i barndommen.

 

Arbejdet vil blive gennemført i samarbejde med førende forskningsgrupper i Europa og USA og forventes at få direkte indflydelse på behandlingen og overlevelsen for børn med kræft.

Status

Projektet starter snart.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter