Forskningsprojekt

Har forhold under en graviditet betydning for barnets risiko for senere at udvikle leukæmi?

Studiet undersøger forskelle i de miljøpåvirkninger, som børn med og uden leukæmi har været udsat for under graviditeten. Projektet vil på den måde bidrage til forståelsen af de molekylære processer, som bidrager til udvikling af leukæmi hos børn.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Henrik Hjalgrim, Rigshospitalet

Støttet med:

450.000 kr.

BC Riget 20

Formål

Meget tyder på, at forhold i graviditeten er af afgørende betydning for barnets senere risiko for at udvikle leukæmi.

 

Forskerne ved ikke præcis, hvilke påvirkninger af det ufødte barn der øger risikoen for leukæmi. Risikoen for at udvikle børneleukæmi stiger dog med barnets fødselsvægt. Det har også vist sig, at børn født af mødre med sukkersyge har en højere risiko for leukæmi. Forskerne har derfor en antagelse om, at risikoen for børneleukæmi direkte eller indirekte påvirkes af de samme faktorer, som har betydning for fosterets vækst.

 

Projektet vil anvende moderne analyseteknikker til at undersøge blodprøver fra 300 børn med leukæmi og 300 raske børn for at identificere og studere forskelle i miljøpåvirkninger (kost, infektioner, hormoner osv.), børnene har været udsat for i fostertilværelsen.

 

Studiet vil bidrage til de fremtidige muligheder for at kunne identificere nyfødte med meget høj risiko for leukæmi. Det vil gøre det muligt at følge familierne tæt med bl.a. scanninger, så en evt. kræftsygdom kan blive opdaget på et tidligt stadie.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter