Forskningsprojekt

Betydningen af imatinib-blodkoncentrationen for behandlingseffekt og bivirkninger hos børn med leukæmi

Tyrosinkinase er et enzym i kroppen, der får kræftcellerne til at vokse. En tyrosinkinasehæmmer er et stof, der virker ved at hæmme enzymet, så kræftens vækst bremses.

Forskningsprojekt
2021
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Læge, ph.d. Cecilie Utke Rank, Rigshospitalet

Støttet med:

1.875.000 kr.

DNA Forskning

Formål

Blodkoncentrationen af tyrosinkinasehæmmeren imatinib hos børn og voksne med leukæmiformerne ALL og CML med såkaldte ABL-klasse-mutationer har formentlig en afgørende betydning for helbredelseschancen og forekomsten af bivirkninger. Som det største nordiske studie af sin art vil en dansk-norsk undersøgelse måle imatinib-blodkoncentrationer hos disse børn. Målingerne kobles til børnenes effekt af behandlingen og bivirkninger. 

Status: projekt er i gang

Delresultater

Foreløbige analyser på patientprøver viser, som forventet, at der er stor variation i imatinib-blodkoncentrationen hos børn med ALL, der er behandlet med samme dosis imatinib. Samtidig er der stor variation mellem koncentrationen af imatinib i rygmarvsvæsken, som også er uafhængig af dosis. Disse resultater skal eftervises på et større patientmateriale.

 

Forskerne har opstartet et samarbejde med forskere i farmaci ved Københavns Universitet. De er ved at få udviklet en app, hvor forældrene ved hver blodprøvetagning kan indtaste det seneste tidspunkt for barnets indtag af imatinib. App’en kan også bruges til at registrere bivirkninger mellem lægebesøg. 

Støtteår

  • Støttet med 675.000 kr. i 2021
  • Støttet med 1,2 mio. kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter