Forskningsprojekt

SALiCCS – Senfølger og socioøkonomiske konsekvenser i voksenlivet efter kræft i barndommen

Studiet undersøger de socioøkonomiske konsekvenser af at have haft en kræftdiagnose tidligt i livet. 

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor, overlæge, dr. med Jeanette Falck Winther

Støttet med:

1.700.000 kr.

Micas Rigshospitalet077

Formål

er er i dag stor viden om fysiske senfølger efter kræftbehandling af børn. Men der mangler viden om, hvordan børnekræftoverlevere klarer sig senere i livet i forhold til at få en uddannelse, et job, stifte familie og flytte hjemmefra. 

 

Det undersøger dette studie, som bl.a. inkluderer 21.292 fem-års-overlevere efter børnekræft og 29.644 søskende. Studiet er en fortsættelse af det nordiske forskningsprogram SALiCCS.  

 

Med fortsættelsen af projektet udvider forskerne programmet til at omfatte børnekræftoverlevere, der er diagnosticeret op til i dag, og som er behandlet med de seneste behandlingsprotokoller. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Projektet har hidtil vist, at: 

  • 9 % af børnekræftoverlevere fra Danmark, Sverige og Finland er uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomst som 30-årige grundet helbredsmæssige årsager. 
  • børnekræftoverlevere er mere end dobbelt så ofte uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomster som 30-50-årige grundet helbredsmæssige årsager til sammenligning med deres søskende og jævnaldrende. 
  • Børn, som har haft en hjernetumor, er i særlig høj risiko for at være uden for arbejdsmarkedet i deres voksenliv grundet helbredsmæssige årsager. 
  • de børnekræftoverlevere, som er i stand til at arbejde, indgår på arbejdsmarkedet i lige så høj grad og med samme typer af jobs som andre. 

 

Forventningen er, at forskningsresultaterne kan bidrage til, at de mest sårbare børnekræftoverlevere bliver fulgt tættere i senfølgeklinikkerne med henblik på opsporing og potentiel behandling af fysiske og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at varetage et arbejde. 

Støtteår

  • Støttet med 1.3 mio. kr. i 2016
  • Støttet med 400.000 kr. i 2022

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Knæk Cancer.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter