Forskningsprojekt

SALiCCS – Senfølger og socioøkonomiske konsekvenser i voksenlivet efter kræft i barndommen

Studiet er en fortsættelse af det nordiske forskningsprogram SALiCCS. Det undersøger de socioøkonomiske konsekvenser af at have haft en børnekræftdiagnose tidligt i livet.

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Professor, overlæge, dr. med Jeanette Falck Winther

Støttet med:

1.700.000 kr.

Micas Rigshospitalet077

Formål

Med fortsættelsen af projektet vil forskerne udvide programmet til at omfatte børnekræftoverlevere, der er diagnosticeret op til i dag, og som er behandlet med de seneste behandlingsprotokoller.

 

Forventningen er, at forskningsresultaterne kan bidrage til, at de mest sårbare børnekræftoverlevere bliver fulgt tættere i senfølgeklinikkerne med henblik på opsporing og potentiel behandling af fysiske og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at varetage et arbejde. 

Status: projekt er i gang

Projektet har hidtil vist, at: 

  • 9 % af børnekræftoverlevere fra Danmark, Sverige og Finland er uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomst som 30-årige grundet helbredsmæssige årsager. 
  • børnekræftoverlevere er mere end dobbelt så ofte uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomster som 30-50-årige grundet helbredsmæssige årsager til sammenligning med deres søskende og jævnaldrende. 
  • børn som har haft en hjernetumor, er i særlig høj risiko for at være uden for arbejdsmarkedet i deres voksenliv grundet helbredsmæssige årsager.
  • de børnekræftoverlevere, som er i stand til at arbejde, indgår på arbejdsmarkedet i lige så høj grad og med samme typer af jobs som andre. 
Navigationspil

Støtteår

  • Støttet med 1.3 mio. kr. i 2016
  • Støttet med 400.000 kr. i 2022