Forskningsprojekt

Årlige DAPHO-symposier sikrer fælles retningslinjer for støttebehandling

Børn og unge med kræft behandles efter fælles behandlingsvejledninger (protokoller), men den understøttende behandling har hidtil ikke været standardiseret. 

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

305.000 kr.

Micas Rigshospitalet013

Formål

I 2010 besluttede de danske børnekræftlægers selskab (DAPHO) at udvikle fælles vejledninger for støttebehandling.  

 

Symposierne afholdes årligt. De har medført ensartet støttebehandling og styrket dialog mellem de danske børnekræftlæger. Der er givet støtte til yderligere 3 års symposier. 

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. 

Støtteår

  • Støttet med 180.000 kr. i 2014
  • Støttet med 125.000 kr. i 2022