Forskningsprojekt

CONTROL – et landsdækkende børnekræftcenter

Kræft er årsag til 20 % af alle dødsfald hos børn over 1 år. De børn, der overlever, er ofte belastede af alvorlige senfølger. 

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

5.000.000 kr.

Micas Rigshospitalet055

Formål

CONTROL er et landsdækkende forskningsprogram, hvor børnekræftlæger, epidemiologiske og kliniske forskere skal tackle de udfordringer, der er forbundet med en børnekræftdiagnose. Det sker i samarbejde med børn og unge med kræft og deres familier. 

 

CONTROL skal bl.a. forbedre diagnosticering, udvikle nye behandlingsplaner og etablere screeningsstrategier. Forskningscentret samler de dygtigste børnekræftforskere i Danmark. Målet er at øge den gennemsnitlige 5-års-overlevelse for alle børn med kræft fra 85 % til mindst 90 % samt mindske senfølger. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet bliver beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter