Forskningsprojekt

Mulighed for biologisk faderskab efter stamcelletransplantation i barnealderen

Stamcelletransplantation har forbedret prognosen for børn med aggressiv leukæmi. Men forbehandlingen med høje doser kemoterapi og helkropsbestråling giver risiko for alvorlige senfølger.

Forskningsprojekt
2020
Afsluttet
Projektansvarlig:

Læge ph.stud. Sidsel Mathiesen, Rigshospitalet

Støttet med:

100.000 kr.

Micas Rigshospitalet077

Formål

Blandt følgevirkningerne er mangel på sædceller med deraf følgende infertilitet. Studiet undersøger, om man ved hjælp af metoden mTESE kan finde sædceller hos transplanterede mænd og dermed give dem en chance for biologisk faderskab. 

Status

Projektet er afsluttet.

Resultater

Der blev fundet sædceller hos 2 ud af 5 mænd, der blev opereret med mTESE. Disse sædceller blev nedfrosset til brug i senere fertilitetsbehandling. Ingen af de 5 mænd oplevede komplikationer i forbindelse med operationen.

 

Det var ikke muligt at forudsige mTESE-resultatet ud fra patienternes tidligere behandling eller nuværende hormonniveauer. Derfor bør mTESE overvejes hos alle mænd med mangel på sædceller efter stamcelletransplantation i barndommen, hvis de har et ønske om biologisk faderskab. 

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter