Forskningsprojekt

Ondartede levertumorer hos børn i Danmark: Behandlingsresultater og komplikationer 1985-2021

National opgørelse af behandlingsresultater og -komplikationer hos danske børn med leverkræft over de sidste 3 årtier. 

Forskningsprojekt
Levertumorer
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Reservelæge Thomas Nørrelykke Nissen, Rigshospitalet

Støttet med:

100.000 kr.

Forsker Stock1

Formål

Hvert år diagnosticeres 1-2 børn med leverkræft i Danmark. Overlevelsen varierer fra 50 % til 100 % – afhængig af tumortypen og evt. spredning på diagnosetidspunktet. Den kirurgiske strategi og kompetence spiller også en vigtig rolle for overlevelsen. 

 

Projektets hypotese er, at danske børn med leverkræft har en dårligere overlevelse sammenlignet med andre europæiske lande på grund af færre levertransplantationer. Hvis kirurgen ikke får fjernet hele tumoren ved operation, er der øget risiko for tilbagefald.  

 

Projektet foretager en national opgørelse af behandlingsresultater og -komplikationer hos danske børn med leverkræft over de sidste 3 årtier. Data vil blive sammenlignet med internationale opgørelser. Målet er at sikre, at behandlingen af ondartede levertumorer hos børn i Danmark er på højeste internationale niveau. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter