Forskningsprojekt

Online fysisk træning til overlevere efter leukæmi i barndommen

Projektet undersøger fysisk træning af børn med kræft under deres behandling.

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Postdoc og idrætsfysiolog Martin Kaj Fridh

Støttet med:

1.000.000 kr.

DNA Forskning

Formål

I dag overlever mere end 90 % af børn og unge akut lymfoblastær leukæmi (ALL). Men den intensive behandling giver mere end halvdelen af børnene svære bivirkninger og senfølger, som bl.a. øger risikoen for nedsat fysisk funktion og hjertekarsygdomme.

 

Ansøger har gennemført flere studier i effekten af fysisk træning for børn med kræft under behandling. Studierne har vist solid effekt på børnenes fysiske formåen og livskvalitet.

 

Det aktuelle studie vil arbejde for at fastholde den fysiske aktivitet, når børnene er færdigbehandlede. Konkret vil studiet undersøge effekterne af et 6 måneders online fysisk rehabiliteringsprogram for 41 leukæmi-overlevere mellem 10-21 år. Rehabiliteringsprogrammet vil bl.a. indeholde online fysisk aktivitet, sundhedskonsultationer og en hjemmeside med gode råd til fysiske aktiviteter.

 

Studiet vil måle på børnenes kondition, aktivitetsvaner, kropssammensætning og markører for livsstilssygdomme.

 

Forskningsprojektet er det første af sin art internationalt. Det vil bidrage med afgørende viden for den fremtidige, nationale rehabiliteringsstrategi for børn og unge, der har haft kræft.

Status

Projektet starter snart.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter