Viden om børnekræft

Forskning i børnekræft virker

Forskning er det bedste middel, vi har. Børn får andre og mere aggressive kræftformer end voksne, derfor kræver det en målrettet forskning i kræft hos børn. Det virker. I dag overlever 6 ud af 7 børn.

Forsker Stock2

Dansk forskning i børnekræft står stærkt internationalt

Det er vigtigt at forstå det ufattelige. Børnekræft er et uhyre forskningskrævende speciale, da mange diagnoser kun ses hos en håndfuld danske børn om året.

 

Børnecancerfonden finansierer størstedelen af dansk forskning i børnekræft samt Dansk Børnecancer Register. Vi har derfor adgang til den nyeste information på børnekræftområdet.

 

Her på siden fremhæver vi den nyeste forskning.

Forskningsartikler med den nyeste viden

Dnaforskning Staging
Fakta
Forskning
DNA
DNA-screening ved fødslen kan redde flere børn med kræft

Hvert 6. barn med kræft er arveligt disponeret for sygdommen. Danske forskere har som de første i verden fundet en 20 gange billigere metode til at screene alle nyfødte for gener, der øger risikoen for børnekræft og andre alvorlige sygdomme. Metoden giver håb om at opdage kræft hos børn tidligere. Det kan redde liv.

Navigationspil
20180413 Merete M E1524474050967 710X432
Forskning
Merete er forskningssygeplejerske

I 2017 uddelte Børnecancerfonden 39 millioner til de stærke, danske forskningsmiljøer, der de sidste 10-15 år har skabt internationalt anerkendte resultater og øget overlevelsen, så 6 ud af 7 børn overlever i dag. Forskningssygeplejerske Merete Matz er én af dem, som hver dag yder en ihærdig indsats for at helbrede de børn, hvor behandlingen ikke virker.

Navigationspil
Alfred DSC 0745
Hjernetumorer
Forskning
Målrettet behandling
Ny scanningsmetode for hjernekræft hos børn resulterer i en mere nøjagtig diagnose og behandling

Et tværfagligt forskerhold har fundet frem til en ny scanningsmetode, som hjælper lægerne med at give børn med kræft i hjernen en mere præcis diagnose. Det gør det muligt at målrette behandlingen mere nøjagtigt til det enkelte barn.

Navigationspil
Mikroskop Animation
Forskning
Forebyggende behandling
Kvalme
Ny forskning i kemo og kvalme resulterer i ny behandling til børn med kræft

En forskergruppe har kortlagt disponerende faktorer i børnenes DNA, der øger risikoen for kvalme og opkast ifm. behandling med kemoterapi. Det har resulteret i en ny vejledning for kvalmeforebyggende behandling.

Navigationspil
Blodkræft og leukæmi hos børn
Hjernetumorer
Forskning
Tidlig diagnose
Håb for børn med hjernetumorer

Hjernetumorer er den næst hyppigste kræftform hos børn. Sygdommen er kompliceret at behandle. Og børnene har høj risiko for alvorlige senfølger. Et internationalt forskningskonsortium arbejder for at sikre tidlig diagnose, bedre behandling og færre senfølger.

Navigationspil
Fredagshistorier Hjemmeside 4 490X432
Genforskning
Tidlig diagnose
Familier og pårørende
Kan generne give os svaret på, hvorfor børn får kræft?

Ja, det kan de formentlig hos 15-30 % af alle børn med kræft. Det viser et forskningsprojekt på Rigshospitalet. Projektet er verdens første nationale opgørelse af medfødte genforandringer hos børn, der får kræft. Resultaterne åbner nye muligheder for at opdage kræft hos børn på et tidligt stadie, så flere børn kan overleve sygdommen til et liv uden senfølger.

Navigationspil
20180410 Ida Bornecancerfonden 218
Under behandling
Familiestøtte
RESPECT
Børn har brug for børn

Børn og unge med kræft får besøg på hospitalet af to ambassadører blandt deres klassekammerater. Det øger børnenes trivsel og livskvalitet. Rehabiliteringsprogrammet RESPECT bliver fra 2023 et af vores faste tilbud til børn, der får kræft. RESPECT er en forkortelse af: (REhabilitation, including Social & Physical activity and Education in Children and Teenagers with cancer)

Navigationspil
Edithogingrid DSC4612RET
Forskning
Akut lymfoblastær leukæmi (ALL)
Akut myeloid leukæmi (AML)
Forskning giver flere raske børn

Udsigterne for børn med kræft bliver stadigt bedre i Danmark. Overlevelsen er øget markant de seneste årtier, og det skyldes særskilt forskning i børnekræft. I dag overlever 6 ud af 7 børn, der får en kræftdiagnose.

Navigationspil
Edith og Ingrid
Akut lymfoblastær leukæmi (ALL)
Forskning
Familier og pårørende
Danmark har rekord i overlevelse

Børn med leukæmi i Danmark har de bedste udsigter i verden til at overleve uden tilbagefald.

Navigationspil
DSC4892RET
Forskning
Kemoterapi
Familier og pårørende
Stadig flere overlever

Færre børn dør af kræft i Danmark. I dag overlever 6 ud af 7 børn, der får en kræftdiagnose. For 50 år siden var det kun halvdelen. Det er resultatet af målrettet forskning.

Navigationspil
Micas Rigshospitalet030
Fakta
Ewing sarkom
Neuroblastom
Solide tumorer hos børn

Der findes flere forskellige typer af solide tumorer, der kan optræde hos børn. De mest typiske er beskrevet her.

Navigationspil

Brug for mere viden?

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 24

Børnenes historier

Lige nu er ca. 600 børn i behandling for kræft. Læs familiernes egne beretninger om, hvordan det er at have et barn med kræft.

Alfred DSC 0074

Bestil materiale

Til dem, der vil vide mere om et bestemt emne. Og til dem, der har behov for noget, som gør det lidt lettere at tale med deres barn og dets søskende om de svære emner.

Øget fokus på bivirkninger og senfølger

At flere børn overlever kræft i dag, skyldes i høj grad, at behandlingen er intensiveret de seneste to årtier. Konsekvensen er dog, at mange børn får alvorlige bivirkninger under deres behandling, og halvdelen af dem, der overlever, har varige skader efter behandlingen med kemoterapi og stråling.

 

Så hvor forskerne i mange år har haft fokus på at helbrede børnene, beskæftiger flere sig i dag med kvaliteten af det liv, vi helbreder børnene til. Fremadrettet er områder som individuelle behandlingsforløb, bivirkninger, senfølger og rehabilitering vigtige indsatsområder for at helbrede børnene til et liv med de samme muligheder som deres jævnaldrende.

Micas Rigshospitalet026