Forskningsprojekt

Deltagelse i internationale samarbejdsmøder

Børnekræftlæger har siden 2016 modtaget en årlig rammebevilling til rejseudgifter i forbindelse med internationale samarbejdsmøder.

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge Mimi Kjærsgaard, Rigshospitalet

Støttet med:

2.130.000 kr.

Micas Rigshospitalet068

Formål

Møderne er vigtige for at sikre Danmark en aktiv rolle i udviklingen af de fælleseuropæiske behandlingsprotokoller. Derudover er samarbejdsmøderne med til at sikre et solidt klinisk netværk i Europa – en forudsætning for at udvikle det europæiske forskningssamarbejde og iværksætte ambitiøse forskningsprojekter. 

Status: projekt er i gang

Støtteår

  • Støttet med 340.000 kr. i 2016
  • Støttet med 400.000 kr. i 2017
  • Støttet med 395.000 kr. i 2018
  • Støttet med 400.000 kr. i 2019
  • Støttet med 100.000 kr. i 2020
  • Støttet med 220.000 kr. i 2021
  • Støttet med 275.000 kr. i 2022