Forskningsprojekt

CLEAR-konference – International videndeling om akutte og varige bivirkninger hos børn med leukæmi

Støtte til afholdelse af international konference blandt børnekræftlæger. Konferencen skal fremme international viden og forskning om bivirkninger og senfølger hos børn med leukæmi. 

 

Forskningsprojekt
2022
Afsluttet
Projektansvarlig:

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

Micas Rigshospitalet082

Formål

Behandlingen af akut leukæmi er blevet markant forbedret over de seneste årtier, og overlevelsen i de nordiske lande er den bedste i verden. Men prisen for helbredelse er høj. Alle børnene får akutte bivirkninger, hvoraf mange fører til permanente senfølger.  

 

På den baggrund mødes børnekræftlæger fra hele verden hvert andet år til en konference, der giver mulighed for videndeling og forskning på tværs af grænser om komplikationer til kræftbehandling af børn og unge, der har leukæmi.  

 

Konferencerne har deltagere fra ca. 30 lande i Europa, Nordamerika og Asien. 

Status

Projektet er afsluttet. 

 

Konferencen er afviklet med succes i 2023.

Støtteår

  • Støttet med 100.000 kr. i 2016
  • Støttet med 250.000 kr. i 2017
  • Støttet med 100.000 kr. i 2019
  • Støttet med 50.000 kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter