Forskningsprojekt

CLEAR-konference – International videndeling om akutte og varige bivirkninger hos børn med leukæmi

Behandlingen af akut leukæmi er blevet markant forbedret over de seneste årtier og overlevelsen i de nordiske lande er den bedste i verden. Men prisen for helbredelse er høj.

Forskningsprojekt
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

Micas Rigshospitalet082

Formål

Alle børnene får akutte bivirkninger, hvoraf mange fører til permanente senfølger. På den baggrund mødes børnekræftlæger fra hele verden hvert andet år til en konference, der skal fremme international viden og forskning om bivirkninger og senfølger hos børn med leukæmi.

Status

Projektet er i gang. 

Støtteår

  • Støttet med 100.000 kr. i 2016
  • Støttet med 250.000 kr. i 2017
  • Støttet med 100.000 kr. i 2019
  • Støttet med 50.000 kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter