Forskningsprojekt

Bedre diagnostik af karskader efter stamcelletransplantation

I et internationalt samarbejde vil projektet finde en metode til at identificere børn med bivirkninger efter stamcelletransplantation, der skyldes skader på de små blodkar. Det skal føre til bedre diagnostik og behandling af disse børn.

Forskningsprojekt
2021
2023
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Müller, Rigshospitalet

Støttet med:

1.260.000 kr.

Forsker Stock2

Formål

Overlevelsen efter kræft i barndommen er steget markant over de seneste år. Stigningen skyldes bl.a. stamcelletransplantation, der bliver brugt i behandlingen af højrisiko leukæmi.

 

Stamcelletransplantation kan give bivirkninger, som kan være akut livstruende og medføre svære senfølger. En stor del af de alvorlige bivirkninger skyldes skader på de små blodkar, der forsyner organerne med ilt (såkaldt endothel-toksicitet).

 

Det er ikke alle børn, der får gavn af den medicin, som potentielt kan hjælpe. Det skyldes, at lægerne mangler en metode til at afgrænse den gruppe af børn, der kunne have gavn af behandlingen.

 

Med projektet vil forskerne forbedre diagnostikken af børn med skader på de små blodkar. Det vil de gøre ved at udvikle en metode baseret på en kombination af både kliniske sygdomstegn og biomarkører, der kan måles i børnenes blod og derved direkte påvise skader på de små blodkar.

 

Målet er at forbedre behandlingen og forebygge alvorlige senfølger hos børn med leukæmi.

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

113 børn har fået analyseret tre biomarkører, der afspejler skader på børnenes blodkar.

 

Resultaterne viser bl.a., at biomarkøren solubel thrombomodulin (sTM) stiger under stamcelletransplantation og er mest forhøjet hos de børn, som modtager kemoterapi af typen busulfan. Biomarkøren kan bl.a. forudsige svær leversygdom, væskelækage fra de små blodkar og komplikationen Graft versus Host Disease (GvHD), hvor donor-stamcellerne angriber kroppen hos det transplanterede barn.

 

Forskerne har desuden fundet en sammenhæng mellem karskader og to forskellige typer af kemoterapi-midler, busulfan og treosulfan, hvor treosulfan måske forårsager færre skader på børnenes blodkar. 

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Støtteår

2021: 825.000 kr.

2023: 435.000 kr.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter