Forskningsprojekt

Bedre diagnostik af karskader efter stamcelletransplantation

Overlevelsen af kræftsygdomme i barndommen er over de seneste år steget betydeligt. Denne stigning skyldes til dels stamcelletransplantation, der anvendes i behandlingen af højrisiko leukæmi.

Forskningsprojekt
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Müller, Rigshospitalet

Støttet med:

825.000 kr.

Forsker Stock2

Formål

Stamcelletransplantation kan give bivirkninger, som kan være akut livstruende og medføre svære senfølger. En betydelig del af de alvorlige bivirkninger skyldes skader på de små blodkar, der forsyner organerne med ilt (endothel-toksicitet).  

 

Det er ikke alle børn, der har gavn af den medicin, som potentielt kan hjælpe. I et internationalt samarbejde vil projektet finde en metode til at afgrænse denne gruppe af børn. Målet er at forbedre diagnostikken af karskader ved at kombinere kliniske sygdomstegn og biomarkører i børnenes blod.  

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.